Proxectos

Loita contra a pobreza e pola soberanía alimentaria en 3 comunidades indíxenas Ch´orti´ de Jocotán, Chiquimula (Guatemala)

O proxecto, desde o enfoque de dereitos humanos e no marco do cumprimento dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable ODS, enfócase prioritariamente nun dos principais dereitos conculcados a poboación indíxena Ch´orti´ da Rexión VIII do municipio de Jocotán, concretamente promóvese o dereito á alimentación (Soberanía Alimentaria) mediante a mellora da infraestructura intercomunitaria de auga de regadío, a instalación de hortas extensivas ecolóxicas, nas que producir alimentos orgánicos para autoconsumo e comercialización de excedentes, o fortalecemento do ente asociativo que ampara a 27 familias actuais, con potencial de ampliarse a 30 novas hortas, capacitación a productores(as en técnicas agroecolóxicas, a instalación de 30 hortas familiares orgánicas e a produción nelas de alimentos diversificados e nutritivos para autoconsumo.

Ano: 
2022
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior ONGD
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
GUATEMALA
Zona de actuación: 
Jocotán (municipio)
Axentes: 
SOLIDARIEDADE PARA O DESENVOLVEMENTO E A PAZ (SODEPAZ)
Contraparte: 

Asociación para la Mejora Habitacional de Guatemala MEJORHA

Código CRS: 
12240 - Nutrición básica
14031 - Abastecemento de auga
Obxectivos: 

Xeral: Contribuír á soberanía alimentaria e ao proceso de desenvolvemento integral de trece comunidades Ch'orti' do Corredor Seco de Chiquimula, Guatemala.

Específico: Promovida a Soberanía Alimentaria e a consolidación dun sistema de comercialización e distribución local de produción campesiña de 3 comunidades indíxenas Ch´orti´ da Rexión VIII de Jocotán.

Resultados e actividades: 

R.1. Mellorouse o sistema de rego intercomunitario das comunidades Tierra Blanca Centro, Tierra Blanca Barrio Nuevo e Plan Tierra Blanca mediante a rehabilitación participativa, mellora e ampliación das súas infraestruturas.

A.1.1. Revisión de especificacións técnicas e cotización de materiais de construción
A.1.2. Execución das obras de reparación, mellora e ampliación do sistema de rego intercomunitario de Tierra Blanca Centro, Tierra Blanca Barrio Nuevo e Plan Tierra Blanca.

A.1.3. Sinatura de certificados de entrega, recepción e compromiso co bo uso e mantemento do sistema de rega intercomunitario.

A.1.4. Vixilancia do bo uso e mantemento do sistema de rego intercomunitario

R.2. Mellorouse o sistema de rego intercomunitario das comunidades Tierra Blanca Centro, Tierra Blanca Barrio Nuevo e Plan Tierra Blanca mediante a rehabilitación participativa, mellora e ampliación das súas infraestruturas.

A.2.1. Formar a 60 novos produtores asociados en produción agroecolóxica de alimentos de alto valor nutricional.

A.2.2. Realizar 1 obradoiro formativo sobre o Dereito Humano á Auga e a Soberanía Alimentaria con enfoque de xénero.

A.2.3. Instalar e equipar 30 novas hortas extensivas en parcelas de 1 tarefa (400 m2) con sistema de rego por goteo para a produción agroecolóxica de alimentos de alto valor nutricional.

A.2.4. Mellorar o sistema de rego por goteo de 27 hortas ecolóxicas extensivas en parcelas de 1 tarefa (400 m2), duplicando a súa capacidade de almacenamento de auga.

A.2.5. Dotar ás 57 familias produtoras asociadas de insumos (sementes, fertilizantes, etc.) para a produción agroecolóxica de alimentos de alto valor nutricional.

A.2.6. Prestar asesoramento técnico e apoio a 114 produtores para a produción agroecolóxica conxunta de alimentos de alto valor nutricional.

A.2.7. Asesorar e acompañar aos produtores para a avaliación e actualización do Plan conxunto de produción agroecolóxica de alimentos de alto valor nutricional.

R.3. Reforzáronse as capacidades organizativas e de xestión da entidade asociativa de produción agroecolóxica e comercialización conxunta de alimentos de alto valor nutritivo, integrada por 57 familias das comunidades Tierra Blanca Centro, Tierra Blanca Barrio Nuevo e Plan Tierra Blanca.

A.3.1. Trasladar aos produtores actuais e aos novos interesados ​​información clara e fidedigna sobre o proceso de ampliación da adhesión á entidade asociativa.

A.3.2. Realizar o proceso legal de ampliación de asociados, incluíndo o rexistro de cambios nas instancias correspondentes.

A.3.3. Formar aos membros do órgano de goberno da entidade asociativa en aspectos administrativos, contables, xurídicos e fiscais (reforzo).

A.3.4. Asesorar e acompañar á entidade asociativa nos aspectos administrativos, contables, xurídicos e fiscais.

R.4. Establecidas e consolidadas a nivel local (VIII Rexión e concello de Jocotán) canles de comercialización conxuntas de alimentos de alto valor nutricional producidos ecoloxicamente, especialmente orientados á alimentación en escolas.

A.4.1. Elabora 1 Estudo sobre o potencial de transformación dos produtos agrícolas ecolóxicos da VIII Rexión e a súa comercialización a nivel local, municipal e departamental.

A.4.2. Realizar unha Visita de Intercambio de Experiencias a unha iniciativa de éxito de produción, transformación e comercialización conxunta de produtos agrarios e socializalo cos asociados.

A.4.3. Asesorar e acompañar aos produtores para a avaliación e actualización do Plan de comercialización conxunto de alimentos ecolóxicos de alto valor nutricional.

A.4.4. Asesorar e acompañar aos produtores na posta en marcha do Plan de comercialización conxunto de alimentos ecolóxicos de alto valor nutricional.

Poboación beneficiaria: 

Directa: 437 persoas (101 homes, 104 mulleres, 114 nenos e 118 nenas)

Indirecta: 636 persoas (145 homes, 154 mulleres, 164 nenos e 173 nenas)

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia:

174.557,59 € (69.823,04 € en 2022 e 104.734,55 € en 2023)