Proxectos

MEDICAMENTOS QUE NON CURAN

(OX)SENSIBILIZAR E INFORMAR Á POBOACIÓN GALEGA SOBRE A PROBLEMÁTICA DAS DOAZÓNS INADECUADAS DE MEDICAMENTOS AOS PAÍSES EMPOBRECIDOS E A SÚA RELACIÓN CO USO RACIONAL DO MEDICAMENTO, ADEMÁIS DO PROBLEMA DE ACCESO A MEDICAMENTOS ESENCIAIS DA POBOACIÓN

(A1)AS ONGD'S GALEGAS, ASÍ COMO AS REDES DE SOPORTE DAS MESMAS, DISPORÁN DE INFORMACIÓN SOBRE A CAMPAÑA. TODA INFORMACIÓN, FOLLETOS E DESEÑO DA CAMPAÑA XA FOI ELABORADO POLA SEDE EN CATALUÑA, QUE DURANTE O 2004 ESTÁ A EXECUTAR ESTE PROXECTO

BENEFICIARIOS/AS: ESTUDANTES GALEGOS/AS DE SECUNDARIA, DE FP`S SANITARIAS E DE UNIVERSIDADE, PROFESIONAIS SANITARIOS/AS, E ONGD'S E OUTRAS ENTIDADES E INSTITUCIÓNS

Ano: 
2004
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Educación para o desenvolvemento
Rexión: 
Europa
País: 
ESPAÑA
Zona de actuación: 
Galicia
Axentes: 
FARMACEUTICOS MUNDI
Axudas: 

8.000.00 €