Proxectos

MELLORA DA ATENCIÓN EN SAÚDE E NO ACCESO A MEDICAMENTOS DA POBOACIÓN RURAL DOS MUNICIPIOS DE CHAMPERICO E RETALHULEU, EN GUATEMALA. II FASE

O proxecto pretende contribuír á mellora das condicións de vida da poboación de dous municipios do Departamento de Retalhuleu, na costa Sur de Guatemala, atendendo á ampliación e mellora dos servizos básicos de saúde, que supoñan melloras na situación socio- sanitario da poboación beneficiaria

Ano: 
2009
Instrumento de financiamento: 
Convenio
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
GUATEMALA
Zona de actuación: 
Retalhuleu (municipio)
Retalhuleu (departamento)
Champerico (municipio)
Axentes: 
FARMACEUTICOS MUNDI
Contraparte: 

Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA)

Código CRS: 
122 - Saúde básica
12230 - Infraestrutura sanitaria básica
12281 - Formación persoal sanitario
12261 - Educación sanitaria
12220 - Atención sanitaria básica
Obxectivos: 

Contribuír á mellora da atención en saúde e ao acceso e uso apropiado de medicamentos esenciais de calidade e baixo custo en 17 comunidades rurais dos municipios de Retalhuleu e Champerico, na costa Sur de Guatemala

Resultados e actividades: 
 • Reunións de coordinación co consello microrexional e con comités locais.
 • Selección e contratación da empresa construtora.
 • Construción de casas de saúde. Seguimento do proceso de construción.
 • Adquisición de mobiliario e equipo.
 • Fortalecemento da adega central de medicamentos.
 • Implementación dunha adega rexional no occidente do país.
 • Implementación de 4 farmacias para venda de medicinas.
 • Implementación de 17 caixas de primeiros auxilios comunitarias.
 • Capacitar sobre o uso racional de medicamentos a 4 dispensadores de farmacia e a 17 encargados de caixas de primeiros auxilios.
 • Monitorización de farmacias de venda de medicamentos e caixas de primeiros auxilios comunitarias.
 • Investigación sobre o uso da medicina natural na rexión sur de Guatemala.
 • Capacitación a promotores/as en uso da medicina natural na rexión.
 • Sementeira de plantas medicinais en 17 comunidades.
 • Produción de plantas medicinais nas comunidades de intervención.
 • Control de calidade das plantas medicinais producidas nas comunidades.
 • Capacitación de 34 promotores/as de saúde.
 • Dotar de equipo básico aos promotores/as de saúde e as comadroas tradicionais.
 • Capacitación a 34 terapeutas tradicionais.
 • Realizar xira de intercambio de experiencias con terapeutas tradicionais
Poboación beneficiaria: 

Poboación beneficiaria directa
4.119 persoas de 17 comunidades dos municipios de Retalhuleu e Champerico.
Poboación beneficiaria indirecta:
A poboación indirectamente beneficiada é o resto da poboación situada na área de influencia da actuación e que supoñen un total de 8.784 persoas, na medida que poden recibir atención en saúde tanto nas casas de saúde como por parte dos/as promotores/as e poden acceder á compra de medicamentos esenciais a prezos económicos.

Axudas: 

414870