Proxectos

Mellora da atención a nenos e nenas con diversidade funcional en Guinea Bissau

O obxectivo desta proposta, en consonancia cos ODS 3 e 10, é promover a mellora dos servizos de rehabilitación prestados polo sistema de saúde de Guinea Bissau, atendendo especificamente a pacientes especialmente vulnerables con enfermidades crónicas e/ou diversidade funcional (ENT). A intervención terá lugar no Centro de Rehabilitación e Desenvolvemento da Infancia, o único centro de Bissau que ofrece servizos médicos e sociais especializados a nenos con diversidade funcional. O proxecto permitirá mellorar a calidade dos servizos de rehabilitación do Centro de Rehabilitación e Desenvolvemento da Infancia, mellorando os equipamentos especializados, as habilidades técnicas do persoal e os procedementos de atención

Ano: 
2022
Instrumento de financiamento: 
Convenio
Rexión: 
África
País: 
GUINEA-BISSAU
Zona de actuación: 
Bissau
Axentes: 
ASOCIACION AIDA (AYUDA, INTERCAMBIO Y DESARROLLO)
Contraparte: 

Associaçao AIDA GB

Código CRS: 
12110 - Política sanitaria e xestión administrativa
Obxectivos: 

Xeral: Promover a mellora da atención en servicios públicos e de acceso universal á saúde en Guinea Bissau

Específico: Promover a mellora da atención en materia de rehabilitación en Guinea Bissau

Resultados e actividades: 

R.1. Mellorouse a competencia técnica do equipo do Centro de Rehabilitación e Desenvolvemento da Infancia, en materia de rehabilitación.

A.1.1. Curso de fisioterapia.

A.1.2 Ciclo formativo en logopedia.

A.1.3. Ciclo formativo en diferentes sectores de rehabilitación, estimulación cognitiva.

A.1.4. Ciclo formativo de terapia ocupacional.

R.2. Melloráronse os procedementos para a identificación precoz das necesidades de rehabilitación en casos de trastornos do neurodesenvolvemento.

A.2.1. Obradoiro de debate sobre os criterios para a identificación precoz dos trastornos do neurodesenvolvemento.
A.2.2. Publicación dos criterios para a identificación precoz dos trastornos do neurodesenvolvemento.
A.2.3. Creación dun sistema de rexistro de pacientes con trastornos do neurodesenvolvemento.

R.3. Mellora do nivel de atención aos nenos con trastornos do neurodesenvolvemento, asistido no Centro de Rehabilitación e Desenvolvemento Infantil.

A.3.1. Definición dos TdR do Servizo de Rehabilitación do Centro de Rehabilitación e Desenvolvemento da Infancia.

A.3.2. Sesións de rehabilitación dirixidas e adaptadas ás necesidades de cada un dos nenos e nenas con trastornos do neurodesenvolvemento.

A.3.3. Consultas médicas especializadas dirixidas a nenos e nenas con trastornos do neurodesenvolvemento.

A.3.4. Visitas sociais dirixidas ás familias de nenos con trastornos do neurodesenvolvemento.
A.3.5. Obradoiro dirixido a técnicos de rehabilitación sobre protocolos de avaliación no sector da rehabilitación.
A.3.6. Creación dun protocolo de rehabilitación con todas as ferramentas de avaliación adaptadas á poboación con trastornos do neurodesenvolvemento.

Poboación beneficiaria: 

Directa: Nenos asistidos no Centro de Rehabilitación e Desenvolvemento da Infancia

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia:

60.000 euros