Proxectos

MELLORA DA CALIDADE DE VIDA DOS PESCADORES DO SURESTE DE HAITÍ E DAS SÚAS FAMILIAS

Dotar aos beneficiarios coas ferramentas adecuadas para recuperar as súas actividades pesqueiras, aumentando significativamente a probabilidade de que os beneficiarios podan cubrir as necesidades de cada fogar.

Ano: 
2008
Instrumento de financiamento: 
Convenio
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
HAITÍ
Zona de actuación: 
Departamento do Sureste
Axentes: 
EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A. (TRAGSA)
Contraparte: 

OFICINA TECNICA DE COOPERACION HAITÍ, DPTO AGRICOLA DEL SURESTE DEL MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL DE HAITI

Código CRS: 
31320 - Desenvolvemento pesqueiro
Obxectivos: 

Mellorar a calidade de vida dos pescadores do sureste de Haití e as súas familias ao permitir que restablezcan a súa capacidade produtiva a través da recuperación dos seus activos.

Resultados e actividades: 

1. Selección das asociacións e grupos de pescadores beneficiarios .
2. Socialización do proxecto.
3. Identificación participativa dos máis necesitados en cada comunidade.
4. Identificación rápida de necesidades en canto a materiais de pesca en cada comunidade.
5. Acordos de apoio na toma de decisións sobre o uso dos fondos entre pescadores no seno de cada comunidade.
6. Identificación dos provedores e reparadores de materiais de pesca en cada comunidade.
7. Compra ou adquisición directa dos materiais de pesca.
8. Repartición dos materiais en cada comunidade.
9. Avaliación do proxecto.

Poboación beneficiaria: 

Poboación beneficiaria directa: Asociacións de pescadores de cada comunidade.
Presuposto total do proxecto: 188.093,00 Euros

Axudas: 

145.000,00 Euros