Proxectos

MELLORA DA CALIDADE DE VIDA E AS EXPECTATIVAS DE FUTURO DA POBOACIÓN VULNERABLE AFECTADA POLA VIH E OUTRAS ENFERMIDADES CRÓNICAS NA CIDADE DE CALCUTA (FASE I)

Deter e comezar a diminuir a propagación da VIH/SIDA

Ano: 
2007
Instrumento de financiamento: 
Convenio
Rexión: 
Asia
País: 
INDIA
Zona de actuación: 
Calcuta
Bengala Occidental (estado)
Axentes: 
MUNDO COOPERANTE
Contraparte: 

New Light

Código CRS: 
12191 - Servizos médicos
Obxectivos: 

Mellorar a calidade de vida e as expectativas de futuro da poboación vulnerable afectada polo VIH e outras enfermidades crónicas da cidade de Calcuta (India)

Resultados e actividades: 

- Viaxe dunha persoa técnica da ES á zona de execución do proxecto
- Elaboración do documento de identificación
- Identificación e estudio comparativo das ofertas existentes e selección do terreo máis adecuado
- Formalización do proceso de compraventa do terreo
- Estudio de terreos para a preparación do proxecto de obra

Poboación beneficiaria: 

Directa: 40 persoas/mes en réxime interno; 100 persoas/mes en réxime de consulta externa; a Organización New Light
Indirecta: Comunidade do barrio de Kalighat e familiares das persoas enfermas atendidas

Axudas: 

60000