Proxectos

MELLORA DAS CONDICIÓNS DE ACCESO Á AUGA, HABITABILIDADE E AMBIENTAIS DE 489 FAMILIAS NO BARRIO DA MOSCA - STA. LUCÍA EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. FASE II

Mellorar as condicións de vida de 489 familias, que son en torno a 2.445 persoas

Ano: 
2009
Instrumento de financiamento: 
Convenio
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
REPÚBLICA DOMINICANA
Zona de actuación: 
Santiago (provincia)
Axentes: 
ASEMBLEA DE COOPERACIÓN POLA PAZ
Contraparte: 

Junta de Asociaciones Campesinas “Rafael Fernández Domínguez", (JACARAFE)

Código CRS: 
140 - Abastecemento de auga e saneamento
Obxectivos: 

Mellorar as condicións de acceso o auga, de habitabilidade e ambientais de 489 familias

Resultados e actividades: 
 • Elaboración e firma do acordo coa Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), para a construción da rede de auga potable en Santa Lucía.
 • Finalización das obras de reconstrución do tanque existente.
 • Construción da liña de impulsión.
 • Construción da liña de distribución de auga potable.
 • Construción da rede de distribución interna.
 • Compra e instalación do equipo de bombeo.
 • Adquisición dos terreos para o realoxamento.
 • Deseño do proxecto de urbanización e deseño do prototipo de vivenda.
 • Tramitación no concello de Santiago do proxecto de urbanización.
 • Traballo de campo para a elaboración do plan estratéxico e para evitar un crecemento non planificado do barrio Santa Lucia.
 • Elaboración do plan estratéxico para levar a cabo o realoxamento no barrio de Santa Lucía.
 • Talleres de metodoloxías de socialización, de saneamento ambiental, de hixiene comunitaria e de avaliación e leccións aprendidas.
 • 6 encontros de sensibilización e avaliación.
 • Charlas e visitas domiciliarias ás familias beneficiarias.
 • Xornadas de intercambio de experiencias.
 • 6 xornadas de limpeza
Poboación beneficiaria: 

Poboación beneficiaria directa:
489 familias que integran o barrio de Santa Lucía, sendo un total de 2.445 persoas aproximadamente.
Poboación beneficiaria indirecta:
A poboación residente en barrios próximos a Santa Lucía e de Santiago de los Caballeros, por contribuír este proxecto a unha planificación urbana axeitada, ao acceso aos recursos básicos como a auga e ao saneamento e á mellora da cidade

Axudas: 

179845