Proxectos

Mellora na sostibilidade e uso eficiente nos Sistemas de Auga Potable rurais no Salvador

Esta proposta busca impulsar o uso eficiente e sostible da auga nos Sistemas de Auga Potable e Saneamento (SAPS) rurais da Cordilleira do Bálsamo no Salvador, contribuíndo á sostibilidade dos mesmos para garantir a dispoñibilidade e a xestión sostible da auga mediante a incorporación de novas tecnoloxías na práctica administrativa, operativa e organizativa dos SAPS. O proxecto tamén busca ampliar o acceso ás TIC´s na administración e operación de sistemas socios de ASAPS cun enfoque de xénero; mellorar a eficiencia hídrica dos SAPS para contribuír á loita contra o cambio climático; e xerar condicións para a replicabilidade do modelo de innovación tecnolóxica ás SAPS rurais.

Ano: 
2023
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior outros axentes
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
O SALVADOR
Zona de actuación: 
Comasagua (municipio)
Huizucar (municipio)
Santa Tegra (municipio)
Axentes: 
ICARTO - INNOVACIÓN COOPERACIÓN CARTOGRAFÍA E TERRITORIO S.L.
Contraparte: 

ACUA - Asociación Comunitaria Unida Pola auga E A Agricultura

Código CRS: 
14010 - Política recursos hídricos e xestión administrativa
14031 - Abastecemento de auga
14081 - Educación e formación en abastecemento de auga e saneamento
Obxectivos: 

Xeral: Contribuír á sostibilidade de SAPS rurais para garantir a dispoñibilidade e a xestión sostible da auga.

Específico: Promover o uso eficiente e sostible da auga en SAPS rurais do Salvador.

Resultados e actividades: 

RE 1.1 Ampliado o acceso a TIC na administración e operación de sistemas rurais socios de ASAPS con enfoque xénero.

A.1.1.1 Formación en software libre.

A.1.1.2 Actualización e ampliación da App AIGAR para a súa escalabilidade en sistemas socios de ASAPS.

A.1.1.3  Desenvolvemento da App AIGAR en 5 SAPS rurais.

A.1.1.4  Formación a ASAPS para replicabilidade da App.

A.1.1.5 Formación en liderado e dereitos ás mulleres socias da ASAPS.

A.1.1.6 Actualización de ferramentas de operación e administración do SAPS.

RE 1.2 Mellorada a eficiencia hídrica dos SAPS contribuíndo á loita contra o cambio climático.

A.1.2.1 Actualización do estudo hidráulico do SAP incorporando medidas de eficiencia e de protección do recurso hídrico.

A.1.2.2 Desenvolvemento de medidas de eficiencia hidráulica en redes de impelencia e distribución.

A.1.2.3 Accións de reforestación en zonas de recarga hídrica.

A.1.2.4 Desenvolvemento dun diplomado ás SAPS para mellorar a súa sostibilidade cun enfoque de DDHH.

RE 1.3 Xerar condicións para a replicabilidade do modelo de innovación tecnolóxica ás SAPS rurais.

A.1.3.1 Sistematización da incorporación do uso das TICs (AIGAR) na xestión comunitaria da auga.

A.1.3.2 Deseño dunha páxina web para a difusión da aplicación AIGAR.

A.1.3.3 Vídeo de sistematización do uso das TICs (AIGAR) na xestión comunitaria da auga.

A.1.3.4 Socialización a Redes de Xuntas de Auga sobre o uso de AIGAR.

Poboación beneficiaria: 

Directa:  2.249 (1.032 homes; 1.217 mulleres)

Indirecta:  6.183 (2.348 homes;  2.679 mulleres; 540 nenos; 616 nenas)

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia: 180.044,00€ (72.017,60€ en 2023 e 108.026,40€ en 2024)