Proxectos

Mellorado o acceso e información aos recursos de atención e asistencia técnica legal de mulleres, nenas e adolescentes vítimas de violencia de xénero no departamento de Cochabamba, Fase I

A intervención que se presenta é a fase inicial, de tres previstas, que pretenden mellorar o acceso e información aos recursos de atención e asistencia técnica legal de mulleres, nenas e adolescentes vítimas de violencia de xénero no departamento de Cochabamba de Bolivia. A intervención articúlase en 4 eixos de traballo: o fortalecemento das capacidades das organizacións da sociedade civil, o fortalecemento das capacidades dos titulares de obrigacións, a atención, asistencia técnica e información a vítimas de violencia de xénero, por parte das promotoras dos DDHH e a sensibilización das e dos titulares de dereitos.

Ano: 
2023
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior ONGD
Rexión: 
América do Sur
País: 
BOLIVIA
Zona de actuación: 
Cochabamba (municipio)
Quillacollo (municipio)
Sacaba (municipio)
Axentes: 
FUNDACIÓN RELIXIOSOS PARA A SAÚDE (FRS)
MISIONEIROS SEGLARES VIVENCIANOS
Contraparte: 

Pastoral Social Cáritas - Sacaba

Código CRS: 
15180 Loita contra a violencia cara a mulleres e nenas
Obxectivos: 

Xeral: Contribuír ao exercicio e respecto pleno do dereito a unha vida libre de violencia para mulleres, nenos, nenas e adolescentes

Específico: Mellorado o acceso e información aos recursos de atención e asistencia técnica legal de mulleres, nenas e adolescentes vítimas de violencia de xénero no departamento de Cochabamba, Fase I.

Resultados e actividades: 

RE 1.1: O grupo de promotoras de DDHH con capacidades técnicas fortalecidas, realizan a primeira atención a mulleres vítimas de violencia e participan activamente en espazos interinstitucionais de prevención e promoción dunha vida libre de violencia e incidencia política

            A.1.1.1: Conformar o equipo técnico

            A.1.1.2: Capacitar ao equipo técnico.

            A.1.1.3: Elaborar protocolo de atención

            A.1.1.4: Revisión do plan de formación para o Servizo de Promotoras de DDHH

            A.1.1.5: Executar o plan de formación

            A.1.1.6: Acordos coas instancia Públicas e Privadas

            A.1.1.7: Participar nas redes interinstitucionais de loita contra a violencia de Sacaba y Cochabamba.

            A.1.1.8: Participar no Consello Departamental de Cochabamba.

            A.1.1.9: Participar na mesa interinstitucional de loita contra a violencia.

RE 1.2: Mulleres, nenas e adolescentes acceden a 3 puntos (un de nova creación) de información, orientación e acompañamento a mulleres en situación de violencia en coordinación co Ministerio Público.

            A.1.2.1: Realizar material didáctico e informativo

            A.1.2.2: Informar á poboación en 3 puntos de atención.

            A.1.2.3: Orientar á poboación en 3 puntos de atención.

A.1.2.4: Acompañar e Seguimento á poboación nos procesos de loita contra a violencia de xénero en 3 puntos de atención.

            A.1.2.5: Realizar talleres de apoio ás mulleres.

RE 1.3: Instancias Públicas que traballan na Loita contra a Violencia con capacidades melloradas para a atención a mulleres, nenas e adolescentes con calidade e calidez.

            A.1.3.1: Formación para as instancias públicas

            A.1.3.2: Elaborar e recoller cuestionarios sobre a formación das instancias públicas.

            A.1.3.3: Entrega da metodoloxía de intervención do CAM e PTV.

            A.1.3.4: Entrega do Protocolo e roteiro crítica de atención en delitos de violencia.

            A.1.3.5: Diagnóstico preliminar sobre o acceso á xustiza

RE 1.4: Comunidades educativas adoptan un proceso formativo, en fases, en materia de información e prevención da violencia de xénero.

            A.1.4.1: Formalizar os acordos coas Comunidades educativas.

            A.1.4.2: Redeseño do plan de sensibilización e prevención.

            A.1.4.3: Execución do plan de sensibilización e prevención.

            A.1.4.4: Sistematización do Proceso educativo.

RE 1.5: A poboación de Cochabamba accede a unha campaña multicanle de sensibilización para a prevención da violencia de xénero.

            A.1.5.1: Deseño dunha campaña de sensibilización multicanle para a prevención da violencia de xénero

            A.1.5.2: Contratación dun servizo de comunicación externo e desenvolvemento dun espazo web

            A.1.5.3: Contratación de valos publicitarios

A.1.5.4: Participación en actos de sensibilización das redes interinstitucionais de Cochabamba e Sacaba

Poboación beneficiaria: 

Directa: 9.647 (2.968 homes; 5.126 mulleres; 748 nenos; 805 nenas)

Indirecta: 990.778 (478.677 homes; 512.101 mulleres)

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia: 235.000€ (94.000€ en 2023 e 141.000€ en 2024)