Proxectos

Mellorar as capacidades produtivas e de gobernanza do sector da pesca artesanal salvadoreña desde un enfoque de inclusión, sustentabilidade e resiliencia ecolóxica

A proposta dá seguimento ao traballo iniciado no ano 2019 co acrónimo Plan Integral de Apoio ao Sector da Pesca Artesanal Salvadoreña. O obxectivo específico pretende mellorar as capacidades produtivas e de gobernanza do sector da pesca artesanal salvadoreña desde un enfoque de inclusión, sustentabilidade e resiliencia ecolóxica, incidindo o obxectivo xeral de aumentar a achega da pesca e acuicultura artesanais á Seguridade Alimentaria e Nutricional salvadoreña.

Ano: 
2023
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior ONGD
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
O SALVADOR
Zona de actuación: 
San Luis La Herradura (municipio)
Axentes: 
ASEMBLEA DE COOPERACIÓN POLA PAZ
Contraparte: 

Asociación Fundación para la Cooperación y el desarrollo Comunal de El Salvador (CORDES)

 

Código CRS: 
15150 - A participación democrática e a sociedade civil
15170 - Organizacións e institucións da igualdade das mulleres
22040 - Tecnoloxía da información e das comunicacións (TIC)
31320 - Desenvolvemento pesqueiro
41030 - Biodiversidade
99820 - Sensibilización sobre os problemas relacionados co desenvolvemento
Obxectivos: 

Xeral: Aumentar o aporte da pesca e acuicultura artesanais á Seguridade Alimentaria e Nutricional salvadoreña

Específico: Mellorar as capacidades produtivas e de gobernanza do sector da pesca artesanal salvadoreña desde un enfoque de inclusión, sustentabilidade e resiliencia ecolóxica.

Resultados e actividades: 

RE 1. Implementado un plan de seguimento e avaliación do proxecto.

A.1.1 .Conformación dos comités de dirección e seguimento

            A.1.2. Reunións con TdD, TdR e TdO

            A.1.3. Implementación do plan de seguimento

            A.1.4. Establecemento de liñas de base e saída

RE 2. Iniciativas cooperativas vinculadas á cadea de valor do sector pesqueiro artesanal aceden a medios de traballo sostibles que repercuten nunha actividade máis rendible e con menor impacto ambiental. 

A.2.1. Entrega de equipos e capacitación para a produción sostible de cooperativas camaroneiras asociadas a FECOOPAZ

     A.2.2. Obras e dotación de equipos a cooperativa O Milagre

     A.2.3. Proba piloto para a mellora de medios en embarcacións de pesca artesanal

     A.2.4. Apoio ao curral de tartarugas ACOMAYTUL

RE 3. As Confederación e federacións da pesca artesanal salvadoreña participan con titulares de obrigacións da co-gobernanza do sector superando brechas de inclusión de colectivos vulnerables

            A.3.1. Reunións de incidencia xunto a TO nacionais

            A.3.2. Diagnóstico socio produtivo de FEDECOPACG

            A.3.3. Diagnóstico de xénero da Federación FACOPADES

            A.3.4. Xira en Galicia de representantes do sector

RE 4. As Confederación e federacións da pesca artesanal salvadoreña participan con titulares de obrigacións da co-gobernanza do sector superando brechas de inclusión de colectivos vulnerables

            A.4.1. Revisión e acompañamento do POA Comité de Xénero

            A.4.2. Reforma dun espazo propio para o Comité de Xénero

            A.4.3. Encontro entre mulleres produtoras e cooperativistas

            A.4.4. Proceso de novas masculinidades con FECOOPAZ

RE 5. Fortalecido o posicionamento social do sector como unha alternativa sostible para a seguridade alimentaria e a protección do medio ambiente.

            A.5.1. Formación en TICS para mozas de CONFEPESCA

            A.5.2. Rendición participativa da campaña Abraza o teu Mar

            A.5.3. Exposición sobre a achega das mulleres á pesca

Poboación beneficiaria: 

Directa: 2.715 (1.734 homes; 981 mulleres)

Indirecta: 121.584 (59.879 homes; 61.705 mulleres)

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia: 185.000,00 € (74,000,00 € en 2023 e 111.000,00 €  en 2024)