Proxectos

Mellorar a saúde materno-infantil nas comunidades indíxenas de Cotacachi, Ecuador

O obxectivo xeral do proxecto é mellorar a saúde das mulleres embarazadas, as nais e os nenos/as menores de cinco anos nas comunidades indíxenas de Cotacachi, en Ecuador. O proxecto contribúe a este obxectivo ao fomentar o acceso aos servizos de saúde entre 45 comunidades indíxenas que agrupan a 3000 familias. O proxecto impulsará un compromiso interconectado en tres niveis. En primeiro lugar, capacitarase unha escola de partería indíxena. En segundo lugar, fomentarase un compromiso directo coas comunidades. En terceiro lugar, reforzaranse os vínculos entre os provedores de saúde indíxenas e o sistema de saúde formal.

Ano: 
2022
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior ONGD
Rexión: 
América do Sur
País: 
ECUADOR
Axentes: 
TIERRA DE HOMBRES (FUNDACIÓN)
Contraparte: 

Terre des Hommes

Código CRS: 
13010 - Política sobre poboación e xestión administrativa
13030 - Planificación familiar
13081 - Formación de persoal para poboación e saúde reprodutiva
Obxectivos: 

Xeral: Mellorar a saúde das mulleres embarazadas, as nais e os/as nenos/as menores de cinco anos nas comunidades indíxenas de Cotacachi

Específico: As mulleres embarazadas, as nais e os pais melloraron os seus coñecementos sobre a saúde materno-infantil e saben como acceder aos servizos dispoñibles, ao tempo que se reforzou a prestación de servicios.

Resultados e actividades: 

R.1. A escola de matronas estableceu un sistema dixital de vixilancia da saúde maternoinfantil no que as matronas foron formadas no seu uso.

A.1.1. Execución do diagnóstico sobre saúde maternoinfantil e pobreza multidimensional.
A.1.2. Establecemento dun sistema de seguimento dixital e formación sobre o seu uso.

R.2. As comunidades indíxenas melloraron os seus coñecementos sobre a saúde maternoinfantil e saben como acceder aos servizos pertinentes.
 

A.2.1. : Desenvolvemento da metodoloxía e formación do Colectivo Comunitario.
A.2.2. Actividades de sensibilización sobre saúde maternoinfantil a nivel comunitario.

R.3. A escola de matronas indíxenas reforzou a súa capacidade para formar parteras.

A.3.1. Reforzo do currículo da escola de matrona
A.3.2. : Realización de formación especializada para matronas autóctonas.
A.3.3. Adquisición de equipamento de formación para a escola de matronas.

R.4. Estableceuse un espazo de cooperación interinstitucional entre os representantes indíxenas e o sistema de saúde formal con maior visibilidade para os provedores de saúde indíxenas.

A.4.1. Facilitación de encontros interinstitucionais.
A.4.2. Formalización da folla de ruta con obxectivos específicos
A.4.3. Accións de incidencia dirixidas por representantes indíxenas.

Poboación beneficiaria: 

Directa: 865 persoas (206 homes, 381 mulleres, 139 nenos e 139 nenas)

Indirecta: 12.000 persoas (3.000 homes, 3.000 mulleres, 3.000 nenos e 3.000 nenas)

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia:

132.956,59 € (27.956,59 € en 2022 e 105.000 € en 2023)