Proxectos

Mulleres apicultoras polo seu dereito a emprender

Coa execución do proxecto ``Mulleres apicultoras polo seu dereito a emprender´´ contribuirase ao empoderamento persoal, económico, político e social de 200 mulleres mozas rurais e indíxenas, nos municipios de Somoto, San Lucas, Totogalpa e Telpaneca do departamento de Madriz, Nicaragua, a través dun proceso de formación integral, humanista, asociativo e microempresarial con enfoque de dereitos, nun período de 12 meses. Ademais, promoverase o empoderamento sanitario, ante a pandemia da COVID-19, xa que as mulleres serán protagonistas directas de accións de prevención e atención nas comunidades.

Ano: 
2022
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior ONGD
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
NICARAGUA
Zona de actuación: 
Madriz (departamento)
Axentes: 
MANS UNIDAS
Contraparte: 

Instituto de Promoción Humana Somoto Madriz. INPRHU Somoto

Código CRS: 
31120 - Desenvolvemento agrario
Obxectivos: 

Xeral: Contribuír a reducir os niveis de pobreza de mulleres novas e/ou indíxenas de 4 municipios do Departamento de Madriz, Nicaragua.

Específico: Contribuír á mellora de oportunidades económicas e acceso á educación técnica de 200 mulleres novas rurais e indíxenas en situación de pobreza, exclusión social e afectadas polos impactos da COVID 19 en 4 municipios do Departamento de Madriz, Nicaragua. (Totogalpa, Somoto, Telpaneca e San Lucas)

Resultados e actividades: 

R.1. Fortalecemento das capacidades persoais, técnicas, emprendedoras e asociativas das mozas rurais e indíxenas de Totogalpa, Somoto, Telpaneca e San Lucas.

A.1.1. Seguimento e execución de convenios, plans de estudos ante o Instituto Tecnolóxico Nacional (INATEC) e actualización de expedientes.

A.1.2. Implantación de cursos de formación técnica en apicultura e diversificación de explotacións.

A.1.3. Implantación de cursos de Emprendemento e plans de empresa

A.1.4. Evento de graduación

A.1.5. Charlas sobre prevención e atención da crise da COVID-19 e formación de redes comunitarias de atención e prevención.

A.1.6. seguimento participativo

R.2. Mellora do acceso, control dos recursos económicos, participación e resiliencia ante os efectos do COVID 19 para emprendedoras rurais e/ou indíxenas, desenvolvendo iniciativas individuais e/ou colectivas nos Concellos de Totogalpa, Somoto, Telpaneca e San Lucas.

A.2.1. Desenvolvemento e implementación de plans de negocio

A.2.2. Implantación da metodoloxía GAAP en 4 concellos da Consellería de Madriz. (Formación, seguimento e replicación da metodoloxía GAAP)

A.2.3. Monitoreo e seguimento das actividades do proxecto

Poboación beneficiaria: 

Directa:  200 mulleres

Indirecta: 800 persoas (200 homes, 168 nenos e 432 nenas)

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia:

60.000 € para o ano 2022