Proxectos

Mulleres e comunidade de Sorcca fan efectivo o exercicio dos seus dereitos, mellorando as condicións de saúde e salubridade ao acceder a auga, alimentos e vivenda digna, de maneira sustentable

O proxecto busca o desenvolvemento integral -persoal e comunal-, en equidade, das mulleres do sector de Sorcca, na comunidade de San Xosé de Karkeke, distrito de Huanipaca, facendo efectivo o exercicio dos seus dereitos mediante o fortalecemento das súas capacidades para que acceda ao consumo de auga segura e saneamento, a unha vivenda digna e a unha mellor alimentación. Para iso, o proxecto plantexa tres resultados. O primeiro está orientado a mellorar as condicións sanitarias e de salubridade do entorno comunal, familiar e das vivendas, promovendo que as familias adopten boas prácticas de hixiene, a vixilancia nutricional dos nenos e nenas, desde a corresponsabilidade de pais e nais. O segundo resultado está orientado á construción dun sistema de auga potable e saneamento desde un punto de vista sustentable e de respecto ao medio ambiente. Finalmente, o terceiro resultado contempla accións para a diversificación de produtos baixo un enfoque agroecolóxico que permita enriquecer a dieta alimentaria das familias.

Ano: 
2022
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior ONGD
Rexión: 
América do Sur
País: 
PERÚ
Zona de actuación: 
Abancay (provincia)
Apurimac (departamento)
Axentes: 
FUNDACIÓN CUME PARA EL DESARROLLO DE CULTURAS Y PUEBLOS
Contraparte: 

Cáritas Abancay

Código CRS: 
16050 - Axuda multisectorial para servizos sociais básicos
Obxectivos: 

Xeral: Participación de mulleres e comunidade para un desenvolvemento integral e sustentable na comunidade campesiña de San Xosé de Karqueque – Sector Sorcca

Específico: Mulleres e Comunidade de Sorcca fan efectivo o exercicio dos seus dereitos, mellorando as condicións de saúde e salubridade ao acceder a auga, alimentos e vivenda digna, de maneira sostible, en harmonía co medio ambiente.

Resultados e actividades: 

R.1. As mulleres e homes Sorcca, en plena corresponsabilidade, melloran as condicións sanitarias e sanitarias do ámbito comunitario e familiar.

A.1.1. Programa de aprendizaxe para 10 promotores da saúde rural.

A.1.1.1. Espazo para o encontro entre mulleres e para aprender a falar en público
A.1.1.2. Programa de Aprendizaxe para Promotores da Saúde Rural
A.1.1.3. Campaña de sensibilización e difusión
A.1.1.4. Apoio familiar e parella para axudar a mellorar as prácticas de hixiene en equidade.

A.1.2. Obradoiros de socialización de educación para a saúde, realizados por promotores da saúde do rural
A.1.3. Espazos de reflexión e propostas entre mulleres e homes para o fomento da igualdade de xénero en todos os ámbitos da vida con especial incidencia no ámbito do coidado da auga.
A.1.4. Accións de incidencia en espazos e procesos participativos
A.1.5. Primeira reunión comarcal de mulleres defensoras do dereito á auga
A.1.6. Concurso interfamiliar sobre prácticas saudables e equitativas “Grandes familias e grandes momentos”.
A.1.7. Mellora das vivendas familiares

A.1.7.1. Formación na correcta planificación da vivenda
A.1.7.2.Formación en cociñas melloradas
A.1.7.3. Formación en vestiarios artesáns
A.1.7.4.Formación en frigoríficos ecolóxicos
A.1.7.5.Construción de 50 cociñas melloradas
A.1.7.6 Construción de Roupas Artesanais
A.1.7.7.Construción de 50 frigoríficos ecolóxicos
A.1.7.8.Entrega de Reposteiros Artesáns

A.1.8. Sesións de aprendizaxe sobre o uso e mantemento de vertedoiros controlados familiares
A.1.9. Construción de vertedoiros controlados e composteiros familiares
A.1.10. Campaña de desparasitación para pequenos animais.

R.2. As mulleres empoderadas e a comunidade de Sorcca teñen acceso ao dereito a consumir auga potable e letrinas familiares, revalorizando institucións e prácticas ancestrais.

A.2.1. Xornadas formativas sobre o funcionamento da Xunta Administrativa dos Servizos de Saneamento (JASS) e elaboración de instrumentos de organización e xestión.

A.2.1.1.Formación en funcionamento da Xunta Administrativa dos Servizos de Saneamento (JASS)
A.2.1.2. Sesións formativas para o fortalecemento de fontaneiros e JASS

A.2.2. Acceso á auga potable

A.2.2.1.Xornadas de aprendizaxe para a correcta xestión da auga potable
A.2.2.2.Construción do sistema de auga potable
A.2.2.3.Protección da fonte de auga 01.
A.2.2.4.Concurso estudantil virtual sobre boas prácticas sanitarias e uso axeitado da auga

A.2.3. Cerimonia da auga ancestral (Yaku Tinkay)
A.2.4. Eliminación adecuada dos excrementos

A.2.4.1.Construción de 56 baños con sistema de accionamento hidráulico.
A.2.4.2.Talleres de formación sobre o correcto uso e mantemento dos aseos
A.2.4.3.Implementación de medidas de mitigación do Estudo de Impacto Ambiental do Sistema de Auga Potable e servizos hixiénicos

R.3. As mulleres e comunidade Sorcca diversifican a súa produción agrícola, mellorando así o estado nutricional da poboación.

A.3.1. Formación de promotores agrarios

A.3.1.1. Formación de promotores agrarios
A.3.1.2 Equipamentos para promotores agrarios
A.3.1.3.Implementación de kits veterinarios

A.3.2.Dispoñibilidade de alimentos diversificados

A.3.2.1. Adestramento na crianza de pequenos animais
A.3.2.2. Implantación de módulos de cobaias
A.3.2.3. Formación en hortas ecolóxicas
A.3.2.4. Instalación de hortas

A.3.3. Posta en marcha da Casa de Vixilancia Nutricional

Poboación beneficiaria: 

Directa: 179 persoas (54 homes, 63 mulleres, 29 nenos e 33 nenas)

Indirecta: 591 persoas (193 homes, 212 mulleres, 95 nenos e 91 nenas)

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia:

174.429,30 € (69.771,72 € en 2022 e 104.657,58 € en 2023)