Proxectos

Nenos, nenas e adolescentes de 7 comunidades vulnerables do Salvador exercen o seu dereito a unha educación de calidade con equidade de xénero en resposta á emerxencia educativa provocada pola Covid-19

O proxecto pretende facer efectivo o dereito a unha educación de calidade para 2.492 nenos, nenas e adolescentes en condicións de vulnerabilidade do Salvador, no marco da pandemia Covid-19. Neste sentido fortalécense os centros educativos para atender ás necesidades provocadas pola pandemia, ademais de fortalecer ás familias para un acompañamento no proceso educativo dos seus fillos ademais de favorecer aos colectivos máis vulnerables da contorna educativa.

Ano: 
2021
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior ONGD
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
O SALVADOR
Zona de actuación: 
Acajutla
Chalchuapa (municipio)
Santa Ana (municipio)
Tacuba
Axentes: 
ENTRECULTURAS FE E ALEGRÍA (FUNDACIÓN)
Contraparte: 

Fe y Alegría El Salvador (FyA)

Código CRS: 
111 - Educación, nivel non especificado
Obxectivos: 

Xeral: Contribuír ao exercicio dos dereitos fundamentais en 7 comunidades do Salvador, garantindo o dereito a unha educación transformadora que xere oportunidades de desenvolvemento.

Específico: Nenos, nenas e adolescentes de 7 comunidades vulnerables do Salvador exercen o seu dereito a unha educación de calidade con equidade de xénero en resposta á emerxencia educativa provocada pola Covid-19.

Resultados e actividades: 

RE1.1 Centros educativos fortalecen as súas capacidades para atender as desigualdades educativas xeradas pola pandemia.

            A.1.1.1 Realizar un diagnóstico sobre necesidades dos equipos docentes en relación co uso da tecnoloxía.

            A 1.1.2 Deseñar e implementar o programa de formación docente para promover no uso da tecnoloxía nos procesos pedagóxicos e as súas distintas modalidades.

            A.1.1.3 Habilitar e equipar espazos con recursos tecnolóxicos adecuados nos centros educativos para apoiar o desenvolvemento do programa educativo na modalidade semipresencial e o desenvolvemento de titorías de reforzo educativo virtual.

            A.1.1.4 Desenvolver modelos de avaliación que permitan coñecer as aprendizaxes e competencias desenvoltas por os e as estudantes.

            A.1.1.5 Brindar acompañamento pedagóxico aos centros educativos no desenvolvemento das estratexias propostas polo Proxecto.

RE1.2 Estudantes en condicións de maior vulnerabilidade, especialmente nenas, contan con mecanismos de protección escolar que lles permite desenvolverse integralmente.

            A.1.2.1 Habilitar e alimentar un observatorio sobre situacións de vulnerabilidade de estudantes dos centros educativos con especial atención á situación específica de nenas e mulleres adolescentes.

            A.1.2.2 Formar para o desenvolvemento de capacidades dos equipos docentes para a atención primaria de casos de vulnerabilidade.

            A.1.2.3 Identificar e acompañar casos de vulnerabilidade que requiran atención primaria de acordo ás capacidades docentes fortalecidas.

            A.1.2.4 Desenvolver e poñer en práctica protocolos de derivación de casos de estudantes que requiran atención de servizos externos aos centros educativos.

            A.1.2.5 Implementar un programa de titorías para nivelación educativa, presencial ou virtual, con nenas e mulleres adolescentes máis vulnerables e/ou en risco de desertar do sistema educativo.

            A.1.2.6 Deseñar un programa de formación sobre violencia de xénero que será implementado con estudantes de 3er ciclo e Bacharelato, e revisar módulo de Educación para a Sexualidade xa existente.

            A.1.2.7 Brindar formación sobre violencia de xénero e Educación para a Sexualidade como parte do desenvolvemento do programa educativo con estudantes de 3er ciclo e Bacharelato.

RE1.3 Familias contan coas condicións para acompañar o proceso educativo dos seus fillos e fillas.

            A.1.3.1 Brindar acompañamento a familias a través do programa "Familia Forte" con énfase na xeración de condicións de continuidade educativa para nenas e mulleres adolescentes.

            A.1.3.2 Crear capacidades metodolóxicas nos grupos familiares para acompañar o proceso educativo dos seus fillos e fillas: alfabetización dixital.

            A.1.3.3 Brindar apoio a grupos familiares de escasos recursos para cubrir os custos da educación nos tempos actuais.

Poboación beneficiaria: 

Directa: 236 Homes, 367 mulleres, 1.339 nenos e 1.153 nenas

Indirecta: 2.909 homes, 3.846 mulleres, 4.121 nenos e 4.127 nenas

Avaliación: 
prevista
Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia: 174.990,21 € (2021: 69.996,08 € ; 2022: 104.994,13 €)