Proxectos

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA A MELLORA DE INFRAESTRUTURAS E PROTECCIÓN DO MEDIOAMBIENTE NA COMUNIDADE ANTONIO MACEO DE SANTIAGO DE CUBA

Contribuir á mellora dos índices de desenvolvemento humano local na comunidade Antonio Maceo da cidade de Santiago de Cuba

Ano: 
2007
Instrumento de financiamento: 
Convenio
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
CUBA
Zona de actuación: 
Santiago de Cuba (provincia)
Axentes: 
CUBASOLAR (Sociedade Cubana para a promoción das fontes renovables de enerxía e respecto medioambiental)
Contraparte: 

Sociedade Cubana para a promoción das fontes renovables de enerxía (CUBASOLAR)

Código CRS: 
41082 - Investigación medioambiental
16050 - Axuda multisectorial para servizos sociais básicos
Obxectivos: 

- Contribuir á mellora das infraestruturas públicas da comunidade Antonio Maceo de Santiago de Cuba- Contribuir á mellora da infraestutura e a habilidade das vivendas da comunidade Antonio Maceo- Continuar as actividades d

Resultados e actividades: 

- Adquisición e almacenamento de materiais e equipamentos- Realización de obras de albañilería, electricidade e fontanería- Instalación de equipamentos e mobiliario- Instalación dos sistemas de recollida de refugallos sólidos- Preparación do material educativo e os temas a desenvolver nas actividades educativas- Realización das actividades sobre educación medioambiental nas escolas- Realización de reunións da veciñanza onde se realicen actividades de educación medioambiental- Formación de grupos de veciñas e veciños para a limpeza da comunidade unha vez ao mes

Poboación beneficiaria: 

Directa: 8.715 Habitantes da comunidade "Antonio Maceo"Indirecta: 530.000 Habitantes da cidade de Santiago de Cuba

Axudas: 

200000