Proxectos

Persoas que se moven: as violencias de xénero que afectan ás mulleres, nenas, nenos, poboación LGTBI e indíxenas no proceso migratorio mesoamericano

Convenio asinado no marco do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero para o financiamento de actuacións no marco das medidas 36 e 37 do dito Pacto, que afectan ao ámbito da cooperación internacional:

  • Medida 36: promover que no marco da cooperación internacional se destinen recursos para medidas específicas contra a violencia machista dentro dos protocolos de actuación en campos de refuxiados e refuxiadas.
  • Medida 37: instar a que nos recursos dedicados por España á cooperación internacional para refuxiados e refuxiadas se apliquen medidas específicas para a prevención da violencia machista contra as mulleres e menores de idade, tanto en tránsito como en destino.

Esta iniciativa busca que coas evidencias obtidas fortalézase o posicionamento da Cooperación Galega en canto á violencia de xénero nos contextos migratorios. A actuación baséase nas realidades que afectan as mulleres, nenas, nenos, colectivo LGTBI, así como poboación indíxena no proceso migratorio: orixe, tránsito, destino e retorno forzado, na rexión mesoamericana.

Se parte da base de que a realidade da violencia de xénero nos contextos migratorios fai falta visibilizala e posicionala. En xeral falta o enfoque de xénero na abordaxe na migración, xa que non se aborda  diferencialmente as necesidades das mulleres e demais grupos en situación de vulnerabilidade. As Nacións Unidas abordan o desafío dos movementos de persoas dividíndoos en dúas principais categorías xurídicas: persoas migrantes por unha banda, e solicitantes de asilo/refuxiados, por outro. Nesta proposta faise referencia á migración, desprazamento forzado dunha maneira global, incluíndo os solicitantes de asilo/refuxiados.

Médicos do Mundo (MdM) ten presenza na Rexión Mesoamericana desde hai máis de 25 anos, e actualmente ten presenza no Salvador, Guatemala, Honduras, e en Chiapas no sur de México, sendo os países onde se desenvolverá a iniciativa. O traballo de MdM na Rexión Mesoamericana baséase na súa Estratexia 2017–2020 que comprende dous eixos estratéxicos a) Dereitos Sexuais e Reprodutivos, Prevención da Violencia contra as Mulleres e b) Persoas, Migración e Desprazamento Forzado. Por tanto a presente proposta fai a ligazón entre os dous eixos estratéxicos

Exponse que, a través de oito temas (dous en cada un dos catro países) visibilícese a violencia de xénero ligada ao fenómeno migratorio desde procesos de investigación. A difusión da información realizásese a través de distintos medios ou soportes técnicos: gráfico, visual e multimedia; e a través de diversos xéneros: o artigo, a crónica, a reportaxe en profundidade, o documental, a curtametraxe ou a fotografía.

Ano: 
2019
Instrumento de financiamento: 
Convenio Acción Humanitaria
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
GUATEMALA
HONDURAS
MÉXICO
O SALVADOR
Axentes: 
MÉDICOS DO MUNDO GALICIA
Contraparte: 

El Faro e Médicos do Mundo en Honduras, O Salvador, Guatemala e México

Código CRS: 
1516000 - Dereitos humanos
15170 - Organizacións e institucións da igualdade das mulleres
Obxectivos: 

Obxectivo Xeral: Reflectir o impacto das violencias de xénero no tránsito migratorio mesoamericano para impulsar a resposta da Cooperación Internacional e implicando á Cooperación Española nos países da rexión.

Obxectivo Específico: Impulsar o coñecemento sobre a situación das violencias contra as mulleres, nenas, nenos e poboacións LGBTI e indíxenas no tránsito migratorio mesoamericano, para unha mellor e maior resposta da Cooperación Internacional, a través de colleitar e publicar información por distintos medios ou soportes técnicos: gráfico, visual e multimedia.

Resultados e actividades: 

Resultado 1: Oito investigacións/produtos de comunicación elaborados sobre as situacións que viven as mulleres, nenas, nenos e poboacións LGBTI e indíxenas migrantes de orixe, tránsito, destino e retorno forzado na Rexión Mesoamericana.

Actividade 1.1. Encontro para a realización do plan de traballo entre os equipos de MdM dos catro países da rexión.

Actividade 1.2. Elaboración de dúas investigacións/produtos de comunicacións en Honduras.

Actividade 1.3. Elaboración de dúas investigacións/produtos de comunicacións no Salvador.

Actividade 1.4. Elaboración de dúas investigacións/produtos de comunicacións en Guatemala.

Actividade 1.5. Elaboración de dúas investigacións/produtos de comunicacións en México.

Actividade 1.6. Encontro dos equipos de MdM e socios para a validación das investigacións/produtos de comunicacións.

Resultado 2: Seis acciones públicas de incidencia política realizadas na Rexión Mesoamericana e España sobre a situación das violencias de xénero no transito migratorio da Rexión.

Actividade 2.1. Elaboración do plan de presentación dos produtos de comunicacións.

Actividade 2.2. Presentación pública das investigacións/produtos de comunicacións en Honduras.

Actividade 2.3. Presentación pública das investigacións/ produtos de comunicacións no Salvador.

Actividade 2.4. Presentación pública das investigacións/produtos de comunicacións en Guatemala.

Actividade 2.5. Presentación pública das investigacións/ produtos de comunicacións en México.

Actividade 2.6. Presentación pública das investigacións/produtos de comunicacións en Galicia.

Actividade 2.7. Presentación pública das investigacións/ produtos de comunicacións en Madrid.

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia: 40.000 € (2019)