Proxectos

PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSÉ (COLOMBIA) - PLANBIENTAL

(OX) CONTRIBUIR Á CONSERVACIÓN DO MEDIO AMBIENTE INCORPORANDO TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN

(OE) DESENVOLVER UN PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL NO MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSÉ REALIZANDO UNHA ACCIÓN PILOTO CON APLICACIÓN DE TICS

(A1) ENTREVISTAS CON AXENTES REPRESENTATIVOS

(A2) REALIZACIÓN DE TALLERES CON XOVES, MULLERES E ADULTOS

(A3) DIAGNÓSTICO EDUCATIVO DO MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSÉ

(A4) REDACCIÓN DO PLAN DE EDUCACIÓN DE VALLE DE SAN JOSÉ

(A5) COMPRA DE 5 EQUIPOS INFORMÁTICA

BENEFICIARIOS/AS: FAMILIAS DE PRODUCTORES CAMPESIÑOS DE 6 VEREDAS DO MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSÉ

Ano: 
2004
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior outros axentes
Rexión: 
Europa
País: 
ESPAÑA
Zona de actuación: 
Galicia
Axentes: 
DEVALAR CONSULTORÍA EUROPEA S.L.
Axudas: 

59.964.00 €