Proxectos

PLAN DE SENSIBILIZACIÓN 2008-2009: O LOCAL É GLOBAL, CONSTRUINDO REDES DE COOPERACIÓN

Achegar a cooperación internacional e a educación para o desenvolvemento á sociedade galega.

Ano: 
2008
Instrumento de financiamento: 
Convenio
Rexión: 
Europa
País: 
ESPAÑA
Zona de actuación: 
Galicia
Axentes: 
FOGACOSOL - FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE
Código CRS: 
99820 - Sensibilización sobre os problemas relacionados co desenvolvemento
Obxectivos: 

Consolidar a calidade das accións vinculadas á sensibilización e á cooperación ao desenvolvemento que se realizan dende as entidades locais socias do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade.

Resultados e actividades: 

1. Formación básica para políticos2. Formación básica para técnicos/as3. Reunións Rede Municipalista4. Fondo documental5. Vacacións con Traballo 2008-20096. Teatro con Fondo7. Investigación Cooperación Municipalista8. Publicacións Infórmate a Fondo9. Mantemento páxina web10. Visitas Norte-Sur11. Material complementario exposicións

Poboación beneficiaria: 

Poboación beneficiaria directa: Socios do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade: cadros políticos, persoal técnico das entidades socias (concellos e deputacións), poboación xeral destas entidades locais.Poboación beneficiaria indirecta: a comunidade educativa galega, o tecido asociativo galego, entidades locais non socias, ONGD, sindicatos, comunidade universitaria, poboación xeral.  

Axudas: 

125.620,00 Euros- Orzamento total do proxecto: 146.090,00 Euros