Proxectos

PLAN OPERATIVO CABO VERDE 2006-2007

(OX) Afortalar aos entes locais no proceso de descentralización co fin de aumentar os recursos económicos, materiais e humanos que fagan real unha modernización na xestión e a participación da sociedade civil na definición das políticas públicas nesta dimensión, contribuíndo á redución da pobreza e a consecución dos obxectivos do milenio

(OE1) Ordenamento e xestión do territorio

(OE2) Fortalecemento institucional

(OE3) Creación de competencias técnicas

(OE4) Fortalecemento da sociedade civil

(A1) Na Illa de Santo Antao construción dun centro socio-comunitario

(A2) Na Illa de Santiago, construción dunha escola infantil. Capacitación das persoas mozas. Conexións domiciliarias en Flamengos. Formación básica en canalización hidráulica, electricidade básica e electricidade industrial

(A3) Na Illa de Fogo, abastecemento de auga potable. Construción dunha escola. Diagnose da capacidade municipal. Seguimento dos Plans Directores Municipais

(A4) Seguimento e avaliación dos proxectos

(A5) Participación en foros, xornadas, rede

POBOACIÓN BENEFICIARIA:

- Poboación da Illas de Santo Antao, Santiago e Fogo

Ver nova

Ano: 
2006
Instrumento de financiamento: 
Convenio
Rexión: 
África
País: 
CABO VERDE
Zona de actuación: 
Illa de Santiago
Illa de Fogo
Illa de Santo Antao
Axentes: 
FOGACOSOL - FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE
Código CRS: 
11120 - Servizos e instalacións educativas e formación
Axudas: 

250.000,00 EUROS