Proxectos

PLAN PILOTO PARA O MANEXO SOSTIBLE DOS RECURSOS BENTÓNICOS NA REXIÓN DE TACNA (PERÚ)

OBXECTIVOS

- Implementación dun Plan Piloto para o Manexo Sostible dos Recursos Bentónicos no litoral peruano

- Incrementar os coñecementos dos especialistas, administradores e  pescadores artesanais no manexo sostible de recursos bentónicos e nos valores e funcións dos bancos naturais de recursos bentónicos.

ACCIÓNS  

Cursos de capacitación  que terán por finalidade a formación dos membros da Asociación de pescadores beneficiaria do proxecto en temas de:
1. Conciencia ambiental e manexo responsable dos recursos bentónicos
2. Técnicas básicas de monitoreo de poboacións de recursos bentónicos
3. Aspectos básicos de acuicultura sostible e bases de ordeamento do litoral
4. aspectos básicos de economía, xestión empresarial, pequea empresa e comercialización
5. Seguridade e sanidad marítima, desenvolvemento organizacional e asociativismo

Ano: 
2006
Instrumento de financiamento: 
Plan operativo AECID
Rexión: 
América do Sur
País: 
PERÚ
Zona de actuación: 
Tacna (departamento)
Axentes: 
OTC PERÚ
Código CRS: 
31320 - Desenvolvemento pesqueiro
Axudas: 

65.032 EUROS