Proxectos

PREVENCIÓN E ATENCIÓN SANITARIA DE ENFERMIDADES INFECCIOSAS (SIDA E TUBERCULOSE) NO HOSPITAL EL CARMELO DE CHOKWE.GAZA.MOZAMBIQUE

(OX)MELLORAR A CALIDADE DE VIDA DOS/AS ENFERMOS/AS INGRESADOS/AS NO HOSPITAL EL CARMELO

(OE1)MELLORAR A ASISTENCIA FARMACOLÓXICA E DE MATERIAL SANITARIO DO HOSPITAL

(OE2)MELLORAR NA ASISTENCIA TÉCNICA, EN ESPECIAL ATENCIÓN Á MEDICINA PREVENTIVA

BENEFICIARIOS/AS: ENFERMOS INGRESADOS NO HOSPITAL EL CARMELO, FAMILIARES, PERSOAL LOCAL CONTRATADO

Ano: 
2005
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior ONGD
Rexión: 
África
País: 
MOZAMBIQUE
Zona de actuación: 
Chokwe (distrito)
Axentes: 
FARMACEUTICOS MUNDI
Código CRS: 
12181 - Ensino/formación médica
12191 - Servizos médicos
12220 - Atención sanitaria básica
12230 - Infraestrutura sanitaria básica
12261 - Educación sanitaria
12281 - Formación persoal sanitario
Axudas: 

92.000.00 €