Proxectos

PROCESOS DE FORMACIÓN ALTERNATIVA PARA O EXERCICIO DUNHA CIDADANÍA RESPONSABLE E CONSTRUTIVA NO BARRIO DE JAIHUAYCO, COCHABAMBA (BOLIVIA)

OBXECTIVOS

Impulsar o exercicio dunha cidadanía responsable en Cochabamba como medio para o desenvolvemento comunitario.
Promover procesos de educación cidadá alternativa mediante un novo espazo radiofónico educativo centrado en formación comunitaria sobre os principias problemas da realidad social, política e económica.

BENEFICIARIOS

Directos: habitantes do barrio de Jaihuayco (5.572 persoas)
Indirectos: conxunto de habitantes do distrito cinco de Cochabamba (91.221 persoas)

ACCIÓNS

- Conclusión da construción (obra final e instalacións)
- Organización de foros, mesas redondas, paneis, conferencias
-Tramitación da licencia para a radio
- Desenvolver unha campaña de difusión sostida das actividades educativas e servizos do CEPJA, a través de cuñas publicitarias na radio e televisión locais, folletos de difusión das activiades e CDs informativos

 

Ano: 
2006
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior ONGD
Rexión: 
América do Sur
País: 
BOLIVIA
Zona de actuación: 
Cochabamba (departamento)
Cochabamba (cidade)
Axentes: 
INTERED GALICIA
Axudas: 

64.695,69 EUROS