Proxectos

Produción sustentable de alimentos nutritivos, en 6 comunidades rurais dos municipios de Tacaná e Tajamulco, San Marcos. Guatemala

Os titulares de dereitos son membros de familias que viven en 6 comunidades rurais, en municipios  que foron priorizados pola Comisión Municipal de Seguridade Alimentaria e Nutricional (COMUSAN) pola incidencia de desnutrición que presentan. Son familias en condición de infrasubsistencia. Estes fogares caracterízanse por manexar unha extensión de terra menor a 0,5 mazás (1mz =0,70 ha.) e moitos deles non son propietarios de terra. A súa produción é para o autoconsumo, sen excluír a posibilidade dalgunha venda. A colleita non alcanza a satisfacer as demandas alimentarias do fogar polo que estas familias son compradoras de grans. Unha das maiores dificultades desta poboación é a súa limitación en materia de dispoñibilidade de efectivo para atender as súas variadas necesidades de gasto e que a decisión de investir xeralmente é superada por unha necesidade de superviviencia, como pode ser un gasto en alimentos ou atender unha emerxencia de saúde. Durante a fase de identificación xunto cos COMUSAN  apostouse por centrar a intervención en fomentar que os fogares e comunidades produzan alimentos para o seu consumo de maneira sustentable: é imprescindible para mellorar a dispoñibilidade e acceso a alimentos de alta calidade nutricional para garantir o incremento do consumo calórico-proteico e de micronutrientes.

Ano: 
2020
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior ONGD
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
GUATEMALA
Zona de actuación: 
Tacaná (municipio)
Axentes: 
FUNDACIÓN FABRE
Contraparte: 

Fundación para el desarrollo de programas socioeconómicos FUNDAP

Código CRS: 
12240 - Nutrición básica
31161 - Produción alimentos agrícolas
Obxectivos: 

Xeneral: Contribuír á seguridade alimentaria e nutricional en 6 comunidades rurais de Tajumulco e Tacaná.

Específico: 200 familias producirán alimentos nutritivos para o seu autoconsumo de maneira sustentable.

Resultados e actividades: 

RE 1.1. Servizos de extensión rural operativos para a asistencia técnica a produtores.

 • A 1.1.1: Liña base e avaliación final do proxecto.
 • A 1.1.2: Identificación, sensibilización e reintegración 6 grupos para formación de promotores agropecuarios.
 • A 1.1.3: Formación de promotores agropecuarios voluntarios en 6 comunidades.
 • A 1.1.4: Establecemento de 24 unidades demostrativas de produción agrícola/pecuaria.
 • A 1.1.5: Realización de 600 asistencias técnicas a favor das promotoras en formación.
 • A 1.1.6: Programa extensión agropecuaria a favor de 750 produtores (as) locais.
 • A 1.1.7 Rendición de contas e seguimento do proxecto entre os diferentes titulares.

RE 1.2 Unidades familiares integrais de produción agrícola e pecuarias en funcionamento.  200 familias aumentarán e diversificarán a súa produción agropecuaria, para contar con suficiente e variedade de alimentos para todo o ano, actualmente a súa alimentación baséase en millo e papa.

 • A 1.2.1: 408 eventos de formación e capacitación técnica a familias produtoras agropecuarias.
 • A 1.2.2: Establecemento de 200 unidades produtivas familias (hortos hortícolas e granxas pecuarias).
 • A 1.2.3: Realización de 300 asistencias técnicas a favor das familias participantes.
 • A 1.2.4.: Rendición de contas e seguimento do proxecto entre os diferentes titulares.

R 1.3: Sistemas de almacenamento e conservación de alimentos implementados e mellorados os xa existentes.

 • A 1.3.1: 60 eventos de capacitación en almacenamento e conservación de alimentos.
 • A 1.3.2: Fabricación e mantemento de 200 estruturas de almacenamento de alimentos de capacidade diversa.
 • A 1.3.3: 60 talleres para desenvolver 10 técnicas de conservación de alimentos por aditivos de orixe natural.
 • A1.3.4.: Rendición de contas e seguimento do proxecto entre os diferentes titulares.

RE 1.4: As familias introduciron estratexias de educación nutricional e alimentación complementaria

 • A 1.4.1.: Desenvolvemento de plan de formación do programa educación nutricional.
 • A 1.4.2.: 72 talleres de receitas nutricionais de orixe vexetal e animal.
 • A 1.4.3.: Visitas domiciliares para monitoreo de hábitos e prácticas implementadas
 • A 1.4.4.: Rendición de contas e seguimento do proxecto entre os diferentes titulares.
Poboación beneficiaria: 

A poboación beneficiaria directa corresponde a 200 homes, 200 mulleres, 280 nenos e 320 nenas.

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia: 175.000 € (2020: 70.000 €; 2021: 105.000 €)