Proxectos

PROGRAMA DE DOUTORAMENTO EN ECONOMÍA DA UNIVERSIDAD DE LA HABANA - CUBA

(OX) LOGRAR APOIO ACADÉMICO E INSTITUCIONAL Ó PROGRAMA DE DOUTORADO EN ECONOMÍA, CO FIN DE GARANTIR A CONTINUIDADE DE ESTUDIOS SUPERIORES DOS PROFESIONAIS BENEFICIARIOS DO PROXECTO DE APOIO INSTITUCIONAL Ó PROGRAMA DE MESTRÍA EN ECONOMÍA DA UNIVERSIDADE DE LA HABANA E DOUTROS PROFESIONAIS  DO RESTO DAS UNIVERSIDADES CUBANAS, CENTROS DE INVESTIGACION E OUTROS  ORGANISMOS ECONÓMICOS. CONTRIBUIR A CAPACITACIÓN E RECALIFICACIÓN NA ÁREA DE ECONOMÍA, LOGRANDO UN EFECTO MULTIPLICADOR NO SISTEMA EDUCACIONAL DO PAÍS ACORDE COAS NECESIDADES DA ECONOMÍA CUBANA ANTE O  ESCENARIO INTERNACIONAL QUE AFRONTA

(OE1) FORTALECER A BASE TÉCNICA E PROFESIONAL DO PROGRAMA DE DOUTORADO EN ECONOMÍA DA UNIVERSIDADE DE LA HABANA PARA A SÚA AXEITADA POSTA EN FUNCIONAMENTO

(OE2) FORTALECER OS VÍNCULOS INSTITUCIONAIS  ENTRE A UNIVERSIDADE DE LA HABANA E A USC, E AMPLIAR AS RELACIÓNS DE INTERCAMBIO E COOPERACIÓN AO RESTO  DAS UNIVERSIDADES  GALEGAS

(OE3) CONTRIBUIR  A ELEVAR O NÚMERO DE DOUTORES  NOS CLAUSTROS  PROFESIONAIS DO SISTEMA DE EDUACIÓN SUPERIOR EN CUBA

(OE4) DESENVOLVER LIÑAS DE INVESTIGACIÓN RELEVANTES PARA A ECONOMÍA CUBANA COA CONTRIBUCIÓN E A EXPERIENCIA  DAS UNIVERSIDADES DE GALICIA

(A1) VIAXES, ALOXAMENTO E MANUTENCIÓN DE 10 PROFESORES GALEGOS

(A2) VIAXES, ALOXAMENTO E MANUTENCIÓN DE 8 PROFESORES CUBANOS

(A3) GASTOS DE DOUTORANTES CUBANOS EN SANTIAGO

(A4) SEGURO MÉDICO

(A5) POSTA EN MARCHA DA AULA VIRTUAL DO PROGRAMA DE DOUTORADO DENTRO DA WEB DA USC

(A6) MELLORA DO MATERIAL DOCENTE E DE INVESTIGACIÓN DA FACULTADE DE ECONOMÍA DA UNIVERSIDADE DE LA HABANA

BENEFICIARIOS/AS : UNIVERSIDADES GALEGAS E  PROFESORES CUBANOS/AS

(A7) COORDINACIÓN E XESTIÓN DO PROXECTO 

Ano: 
2005
Instrumento de financiamento: 
Convenio
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
CUBA
Zona de actuación: 
Ciudad de la Habana (provincia)
Axentes: 
UNIVERSIDADE DE VIGO
UNIVERSIDADE DA CORUÑA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Código CRS: 
11420 - Educación universitaria
Axudas: 

120.667.00 €