Proxectos

PROGRAMA DE MELLORA DO BARRIO LA MOSCA - SANTA LUCÍA. FORTALECEMENTO INSTITUCIONAL DAS ORGANIZACIÓNS DA SOCIEDADE CIVIL. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, REPÚBLICA DOMINICANA

Superar as debilidades institucionais dos grupos territoriais e sectoriais do barrio meta do proxecto. Aproveitar as condicións e disposición dos actores sociais e públicos que operan nesta comunidade.

Ano: 
2008
Instrumento de financiamento: 
Convenio
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
REPÚBLICA DOMINICANA
Zona de actuación: 
Santiago (provincia)
Código CRS: 
15150 - Fortalecemento sociedade civil
Obxectivos: 

Fortalecer a sociedade civil do barrio de La Mosca para lograr unha maior implicación da mesma na toma de decisións que afecta á súa comunidade.

Resultados e actividades: 

1. Consultoría metodoloxía de 4 plans operativos e realización de tres talleres.2. Formulación de proxectos para fondo concursable.3. Cursos sobre democracia, xénero e medio ambiente.4. Xestión construción centro comunitario.5. Un ciclo de talleres sobre estratexias e aliñamentos de desenvolvemento.6. Un acto de lanzamento da mesma de diálogo para presentar os aliñamentos.7. Deseño, revisión e aprobación de estatutos.8. Asembleas de validación de estatutos.9. Estudio sobre áreas estratéxicas e condicións institucionais, concello e sociedade civil.10. Publicación de políticas.11. Acto público de lanzamento de políticas de relacionamento.12. Creación dunha organización social cos buzos.13. Creación dun grupo de mozos e mozas. Capacitación sobre liderazgo e xestión organizativa.14. Fortalecemento de 2 grupos de mulleres. Capacitación sobre liderazgo e xestión organizativa.15. Constitución consello orzamento municipal participativo.16. Consultas comunitarias e de barrio para orzamento participativo.17. Cursos sobre cidadanía, perspectiva de xénero e medio ambiente.18. Actividade de presentación das accións a desenvolver no barrio.19. Integrar a compoñente de fortalecemento da sociedade civil a través das reunións mensuais de coordinación.20. Elaboración arquivo documental gráfico do programa.21. Publicación boletín cuadrimestral do programa.22. Avaliación externa do programa.

Poboación beneficiaria: 

Poboación beneficiaria directa: 489 familias que integran o barrio de Santa Lucía e un total de 2445 persoas por un lado e unhas 600 persoas que traballan como recicladores ou buzosPoboación beneficiaria indirecta: poboación residente en barrios próximos a Santa Lucía e cidadás de Santiago de los Caballeros

Axudas: 

76.938,00 Euros- Orzamento total do proxecto: 86.320,00 Euros