Proxectos

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN 2006: ”MILENIO: SOMOS MILES A COOPERAR”

(OX1) INTRODUCIR A PROBLEMÁTICA DA COOPERACIÓN NA AXENDA POLÍTICA LOCAL EN DIFERENTES DIMENSIÓNS: ORZAMENTARIA, PROGRAMACIÓN, ADMINISTRATIVA E POLÍTICA.

(OX2) XERAR UN MOVEMENTO CIDADÁ ESIXENTE E DE RESPALDO DAS POLÍTICAS LOCAIS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

(OE1) AFONDAR NO COMPROMISO SOLIDARIO DOS CONCELLOS GALEGOS

(OE2) IMPLICAR MÁIS OS VALORES DA COOPERACIÓN E DA SOLIDARIEDADE

(OE3) DIVULGAR OS VALORES DA COOPERACIÓN E DA SOLIDARIEDADE

(OE4) DESENVOLVER E DESEÑAR INSTRUMENTOS TÉCNICO-POLÍTICOS DOS ENTES LOCAIS EN MATERIA DE COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA: CAMPAÑAS, XORNADAS, MOCIÓNS, ETC,...

(OE5)DIFUNDIR A AXENDA DO FONDO GALEGO EN MATERIA DE COOPERACIÓN: ÁREAS DE ACTUACIÓN E CAMPAÑAS

(OE6) CONTRIBUIR Á DIFUSIÓN DOS OBXECTIVOS DO MILENIO

(OE7) EXPERIMENTAR, AVALIAR E CONSOLIDAR METODOLOXÍAS EN MATERIA DE SENSIBILIZACIÓN

(OE8) IDENTIFICAR PÚBLICOS POTENCIAIS: XERACIÓNS MÁIS NOVAS, PROFESIONAIS DA COOPERACIÓN, TECIDO ASOCIATIVO, TÉCNICOS MUNICIPAIS, ETC...

BENEFICIARIOS/AS: AXENTES DA COOPERACIÓN EN GALICIA (ONGDs, UNIVERSIDADES, EMPRESAS), XERACIÓNS NOVAS, RMS (TÉCNICOS LOCAIS), RESPONSABLES POLÍTICOS E CIDADANÍA EN XERAL.

Ano: 
2006
Instrumento de financiamento: 
Convenio
Rexión: 
Europa
País: 
ESPAÑA
Zona de actuación: 
Galicia
Axentes: 
FOGACOSOL - FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE
Axudas: 

60000