Proxectos

PROGRAMA SOCIOSANITARIO DA 3ª IDADE DE DÍA DE BOS AIRES

(OX)CREAR UN ESPACIO SOCIOSANITARIO QUE PROMOVA UNHA MELLORA NA CALIDADE DE VIDA E A SAÚDE INTEGRAL DOS/AS ADULTOS/AS MAIORES

(OE1)BRINDAR ASISTENCIA SOCIOSANITARIA AO/Á ADULTO/A MAIOR

(OE2)FORTALECER AS REDES SOCIAIS DOS/AS ADULTOS/AS MAIORES

(OE3)FACILITAR RECURSOS PARA A SATISFACCIÓN DAS NECESIDADES BÁSICAS DOS/AS ADULTOS/AS MAIORES.

(A1)ATENCIÓN A PERSOAS MAIORES AUTOVÁLIDAS E SEMIDEPENDENTES DURANTE O DÍA

(A2) REALIZACIÓN DE XORNADAS E ENCONTROS ABERTOS Á COMUNIDADE DE ORIENTACIÓN EN RELACIÓN Á PROBLEMÁTICA DA 3ª IDADE

(A3) ARTICULACIÓN DO CENTRO DE DÍA CON OUTROS ORGANISMOS DE SAÚDE

BENEFICIARIOS/AS: ADULTOS/AS MAIORES DE ÁMBOLOS DOUS SEXOS, AUTOVÁLIDOS/AS E/OU SEMIDEPENDENTES

Ano: 
2005
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior outros axentes
Rexión: 
América do Sur
País: 
ARXENTINA
Zona de actuación: 
Bos Aires
Axentes: 
CENTRO GALEGO DE BOS AIRES
Axudas: 

40.000.00 €