Proxectos

PROGRAMA SOCIOSANITARIO PARA A 3ª IDADE/CENTRO DE DÍA CARBALLIÑO - PROSOTE

(OX) BRINDAR ATENCIÓN ÁS NECESIDADES DA 3ª IDADE DA COMUNIDADE A TRAVÉS DE DIFERENTES PROGRAMAS

(OE1) BRINDAR ASISTENCIA SOCIO SANITARIA AO ADULTO MAIOR

(OE2) FORTALECER AS REDES SOCIAIS DOS ADULTOS MAIORES

(OE3) FACILITAR RECURSOS

(A1) ATENCIÓN A PERSOAS MAIORES AUTOVÁLIDAS E SEMI-DEPENDENTES DURANTE O DÍA

(A2) REALIZACIÓN DE ENCONTROS CON FAMILIARES DE BENEFICIARIOS DO CENTRO DE DÍA E MEMBROS DA COMUNIDADE QUE ESTÉN ATRAVESADOS POR PROBLEMÁTICAS VINCULADAS DA 3ª IDADE

BENEFICIARIOS/AS: ADULTOS/AS MAIORES AUTOVÁLIDOS/AS OU SEMI-DEPENDENTES DE ÁMBOLOS DOUS SEXOS

Ano: 
2004
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior outros axentes
Rexión: 
América do Sur
País: 
ARXENTINA
Zona de actuación: 
Partido de Vicente López
Axentes: 
ASOCIACIÓN CENTRO PARTIDO DO CARBALLIÑO
Axudas: 

20.739.00 €