Proxectos

Promover a autonomía económica nas mulleres das redes de soporte e acompañamento para a prevención da violencia de xénero nos distritos de Chulucanas e A Matanza na Rexión Piura, en liña co ODS 5 e 8.

Desde o proxecto búscase que as mulleres titulares de dereitos, as cales son integrantes das redes de soporte e acompañamento de vítimas de violencia de xénero dos distritos de Chulucanas e A Matanza, provincia de Morropón-Chulucanas, rexión Piura en Perú, desenvolvan a súa autonomía económica contribuíndo ao apoderamento económico feminino para a prevención da violencia de xénero.

Ano: 
2023
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior ONGD
Rexión: 
América do Sur
País: 
PERÚ
Zona de actuación: 
Chulucanas (distrito)
La Matanza (distrito)
Axentes: 
TALLER DE SOLIDARIEDADE (FUNDACIÓN)
Contraparte: 

Instituto Teleducativo Los Tallanes – INTELTA

Código CRS: 
15170 - Organizacións e institucións da igualdade das mulleres
43040 - Desenvolvemento local
Obxectivos: 

Xeral: Contribuír a unha vida libre de violencia de xénero en mulleres que integran as redes de soporte comunitarias e distritais a partir do desenvolvemento da súa autonomía económica

Específico: Promovido o apoderamento económico de 80 mulleres que forman parte das Redes de soporte comunitarias e distritais dos distritos de Chulucanas e A Matanza, Piura, Perú.

Resultados e actividades: 

RE 1.1 Fortalecidas as habilidades brandas e duras das mulleres integrantes das redes de soporte distritais e comunitarias e promovida a equidade de xénero na contorna familiar nos distritos de Chulucanas e A Matanza.

          A.1.1.1 .Elaboración de Liña base de emprendemento feminino nos distritos de Chulucanas e A Matanza.

          A.1.1.2: Programa de Capacitación para contribuír ao Empoderamento Económico das mulleres nos Distritos de Chulucanas e A Matanza.

          A.1.1.3: Programa de Capacitación e sensibilización a líderes comunitarios homes, funcionariado e familiares varóns das participantes en novas masculinidades e corresponsabilidade na contorna familiar nos Distritos de Chulucanas e A Matanza.

          A.1.1.4: Encontro de Intercambio de Boas Prácticas de Apoderamento Económico da Muller, Novas Masculinidades e Corresponsabilidade na Contorna Familiar nos distritos de Chulucanas e A Matanza.

          A.1.1.5: Mesa de Diálogo "Os Gobernos Locais e o Apoderamento Económico das Mulleres", nos distritos de Chulucanas e A Matanza.

RE 2. Fortalecidas as capacidades de emprendemento e de xestión de negocios de 80 mulleres integrantes das redes de soporte distritais e comunitarias dos distritos de Chulucanas e A Matanza promovendo así a súa autonomía económica.

  A.1.2.1: Implementación dun Programa de Capacitación en emprendemento para mulleres das Redes de soporte de Chulucanas e A Matanza.

  A.1.2.2: Financiamento con capital semente para a implementación de plans de mellora a mulleres das redes de soporte de Chulucanas e da Matanza.

  A.1.2.3: Expo Feira de emprendementos de mulleres nos distritos de Chulucanas e A Matanza.

  A.1.2.4: Acompañamento e asistencia técnica a mulleres das redes de soporte de Chulucanas e A Matanza que implementan as súas ideas de negocio ou melloras nos seus negocios en marcha.

  A.1.2.5: Estudo de mercado en Chulucanas e A Matanza

RE 3: Promovido o apoderamento económico feminino a través do desenvolvemento dunha campaña de comunicación e sensibilización nos distritos de Chulucanas e A Matanza.

          A.1.3.1: Deseño e produción dunha campaña comunicacional para a prevención da violencia de xénero e promoción da autonomía económica nas mulleres nos distritos de Chulucanas e A Matanza.

          A.1.3.2: Implementación dun Espazo Educativo Multiplataforma.

          A.1.3.3: Difusión da Estratexia comunicacional para a prevención da violencia de xénero e promoción da autonomía económica nas mulleres nos distritos de Chulucanas e A Matanza.

          A.1.3.4: Concurso sobre relatos de vida de mulleres que desenvolven algún emprendemento nos distritos Chulucanas e A Matanza.

          A.1.3.5: Estudo de Sistematización de experiencias exitosas de mulleres emprendedoras dos distritos Chulucanas e A Matanza.

          A.1.3.6: Feira de Apoderamento económico Feminino para a prevención da violencia de xénero nos distritos Chulucanas e A Matanza.

Poboación beneficiaria: 

Directa: 120 (40 homes; 80 mulleres)

Indirecta: 30.240 (15.000 homes; 15.000 mulleres; 125 nenos; 115 nenas)

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia: 185.000€ (74.000€ en 2023 e 111.000€ en 2024)