Proxectos

Protección do dereito das comunidades vulnerables do distrito de Anantapur (India) a unha atención sanitaria de calidade, fronte á COVID-19 ou outras emerxencias sanitarias, cun enfoque de protección dos dereitos sexuais e reprodutivos e de redución da pegada de carbono

O proxecto ten como obxectivo a protección do dereito a unha atención sanitaria de calidade dos/as titulares de dereitos dos colectivos vulnerables do Distrito de Anantapur, asegurando a continuidade dos servizos sanitarios de uso público esenciais que presta o Hospital de Kalyandurg mediante o fortalecemento das súas capacidades operativas e prácticas fronte a emerxencias sanitarias, capacidades fronte á actual pandemia do Covid-19 e que poidan ser así mesmo aplicables ante continxencias futuras.

Ano: 
2021
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior ONGD
Rexión: 
Asia
País: 
INDIA
Zona de actuación: 
Anantapur (distrito)
Axentes: 
VICENTE FERRER (FUNDACIÓN)
Contraparte: 

Rural Development Trust (RDT)

Código CRS: 
12220 - Atención sanitaria básica
12230 - Infraestrutura sanitaria básica
12250 - Control enfermidades infecciosas
Obxectivos: 

Xeral: Garantir o dereito á saúde das comunidades rurais empobrecidas do distrito de Anantapur (Andhra Pradesh, India) en contextos de emerxencia por pandemia.

Específico: Protexer o dereito das comunidades vulnerables do distrito de Anantapur (Andhra Pradesh, India) a unha atención sanitaria de calidade, asegurando a continuidade dos servizos sanitarios de uso público esenciais mediante o fortalecemento das capacidades operativas e prácticas do Hospital de Kalyandurg fronte a emerxencias sanitarias, cun enfoque de protección aos dereitos sexuais e reprodutivos e de redución da pegada de carbono.

Resultados e actividades: 

RE1.1 Fortalecidos os recursos e capacidades do Hospital de Kalyandurg para a prestación dunha atención clínica adecuada aos enfermos de COVID 19 e para a provisión dunha atención sanitaria de calidade co mantemento dos servizos esenciais durante a pandemia de COVID-19 ou outras posibles crises sanitarias por epidemia, cun enfoque de protección aos dereitos sexuais e reprodutivos e de redución da pegada de carbono.

            A.1.1.1 Provisión de equipos e subministracións necesarios para brindar atención esencial, mesmo en situacións de emerxencia no hospital KLD.

            A.1.1.2 Estocaje e distribución de materiais de prevención (artigos desechables, máscaras, hidrogeles) aos e as pacientes co fin de previr o contaxio intrahospitalario.

            A.1.1.3 Mellora da área de emerxencia e da ITU do Hospital de Kalyandurg, habilitando unha área de triaje para derivación de pacientes COVID-19.

            A.1.1.4 Reducir a pegada ambiental e mellorar o benestar dos pacientes nas salas de espera de pacientes.

            A.1.1.5 Mellora das capacidades do hospital KLD para realizar probas, cribado e detección de casos de COVID19 e información e concienciación para os pacientes sobre a prevención de COVID19.

            A.1.1.6 Mellora da derivación de pacientes dentro do hospital BTP e KLD (especialmente pacientes Covid19) a través do sistema de ambulancia.

            A.1.1.7 Elaborar materiais informativos sobre consellos e protocolos específicos para o manexo de COVID19 durante o embarazo, o parto e a lactación.

RE1.2 Melloradas a capacitación, a seguridade e o benestar do persoal sanitario do Hospital de Kalyandurg para dar resposta efectiva e ofrecer atención de calidade durante a pandemia de COVID-19 ou outras posibles crises sanitarias por epidemia, contribuíndo á redución da pegada de carbono.

            A.1.2.1 Subministración e estocaje de equipos de protección COVID19 para o persoal sanitario delegado.

            A.1.2.2 Capacitacións de refresco para 260 membros do Hospital de KLD (composto por enfermeiras, médicos e persoal de apoio) en xestión de casos COVID-19 e medidas de prevención.

            A.1.2.3 Capacitacións para o persoal sanitario en técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP).

            A.1.2.4 Mellora das zonas de descanso do campus de Hospital de KLD ximnasio cuberto, cancha de bádminton / cancha de voleibol, bancos, árbores, vexetación.

            A.1.2.5 Melloras das áreas comúns do albergue de enfermería do Hospital de KLD canchas de Bandminton, outras canchas, ximnasio ao aire libre, bancos debaixo de árbores, xardineiras e horto, recolección de auga de choiva para regar as plantas e incineradores de toallas sanitarias.

            A.1.2.6 Taller sobre protección ambiental e manexo de refugallos coas residentes do albergue e provisión de incineradores de compresas sanitarias.

            A.1.2.7 Habilitar un punto de control de enfermería.

            A.1.2.8 Preparación e comunicación dun microsite na páxina web de RDT que recompile información sobre a resposta dos hospitais de RDT á crise sanitaria do COVID-19 e testemuños de persoas afectadas e replicación do microsite na páxina web da FVF.

            A.1.2.9 Elaboración e difusión de materiais de comunicación sobre a contribución das enfermeiras ao desenvolvemento e a Axenda ODS en vésperas do Día Internacional da Enfermería 2021.

            A.1.2.10 Provisión de recursos para o manexo da tensión entre as persoas traballadoras do Hospital de KLD.

Poboación beneficiaria: 

Directa: A poboación destinataria directa son persoas das 354 comunidades rurais que se atopan repartidos en 7 mandals da rexión de Kalyandurg: Kalyandurg, Atmakur, Beluguppa, Kundurpi, Kambadur, Brahmasamudram e Settur, localizados nun radio de entre 10 e 60 kms,pertencentes aos colectivos sen caste, tribais e castes baixas e desfavorecidas, con niveis de alfabetización baixos e con escasos recursos económicos que acceden aos servizos do Hospital de Kalyandurg. Calculáronse tendo en conta a cifra de persoas usuarias do Hospital atendidas nun ano, 2019-2020 (pre-pandemia): 51.428 mulleres e 26.576 homes, un total de 78.004, dos cales 1.529 son nenas e 2.177 nenos. Tamén se atenderon 8.268 partos e 802 recentemente nados permaneceron na UCI Neonatal.

Indirecta: Fundamentalmente as familias e comunidades dos/as pacientes do Hospital de Kalyandurg. Dada a relación directa entre saúde e desenvolvemento, podemos considerar como persoas destinatarias indirectas a toda a poboación da área de cobertura do Hospital de KLD. Ademais toda a poboación verase beneficiada da redución de pegada de carbono que prevé o proxecto. A poboación aproximada da área de influencia do Hospital de Kalyandurg (en funcionamento desde o ano 2000) é de, aproximadamente, 400.000 habitantes, dos cales, 204.000 son homes e 196.000 mulleres.

Avaliación: 
prevista
Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia: 175.000 € (2021: 70.000 € ; 2022: 105.000 €)