Proxectos

Protección e asistencia de poboación refuxiada venezolana en Colombia no contexto do COVID-19

En 2020 Colombia seguiu sendo o receptor dun maior número de refuxiados e migrantes provenientes de Venezuela, que alberga un estimado de 1,72 millóns de persoas, aproximadamente o 37% dos 4,6 millóns de venezolanos na rexión.  A pesar dos esforzos do goberno colombiano, o 56,4% de venezolanos en Colombia estímase que están aínda nunha situación irregular. Dita irregularidade aumenta a exposición a riscos de protección durante o cruzamento de fronteiras e o tránsito, incluída a explotación sexual, a trata e o contrabando de persoas, o recrutamento e a utilización de nenos por parte de actores armados, a violencia de xénero, a separación da familia e incidentes con grupos armados irregulares que operan na fronteira, o que tamén afecta á súa saúde e benestar.

As condicións dos refuxiados e migrantes coa intención de permanecer en Colombia deterioráronse significativamente despois da introdución das medidas de illamento do COVID-19. Doutra banda, ACNUR lanzou para 2021 un novo appeal centrado en combater o COVID-19, do que forma parte Colombia. No devandito Appeal COVID-19 2021 aparecen indicadas as necesidades para este ano con respecto ás diferentes actividades e rexións, entre as que destacan reducir a vulnerabilidade a través da dotación de diñeiro en efectivo, a protección de ingresos, a prevención e resposta á violencia sexual e de xénero, a comunicación e o compromiso coas comunidades e a educación.

Ano: 
2021
Instrumento de financiamento: 
Convenio Acción Humanitaria
Rexión: 
América do Sur
País: 
COLOMBIA
Axentes: 
ACNUR (Comité español do ACNUR, axencia das Nacións Unidas para os refuxiados)
Contraparte: 

Alto Comisionado das Nacións Unidas para os Refuxiados (UNHCR / ACNUR) - Colombia

Código CRS: 
72050 - Coordinación dos servizos de protección da axuda
Obxectivos: 

Xeral: Contribuír ao proceso de protección internacional dos/as refuxiados/as venezolanos en Colombia asegurando o acceso a servizos de emerxencia.

Específico: Fortalecer a capacidade de 32 familias refuxiadas venezolanas de 4 membros nas cidades de Bogotá, Medellín e Cúcuta para afrontar as súas necesidades básicas.

Resultados e actividades: 

RE 1.1. Mantido e actualizado un rexistro da poboación venezolana que permita destinar os recursos a quen máis o necesitan.

            A.1.1.1. Determinación das familias beneficiarias.

RE 1.2. Realizadas as transferencias mensuais de ao redor de 100 USD a 32 familias venezolanas de 4 membros- 128 persoas nas cidades de Bogotá, Medellín e Cúcuta.

            A.1.2.1. Transferencia de ao redor de 100 USD a 32 familias de 4 membros extremadamente vulnerables.

RE 1.3. As familias beneficiarias afrontan as súas necesidades básicas en materia de protección, vivenda, saúde e alimentación.

            A.1.3.1. Seguimento post-distribución.

Poboación beneficiaria: 

Directa: 128 persoas 

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia: 30.000 €