Proxectos

Provisión de alimentos de primeira necesidade ás familias máis vulnerables afectadas polo bloqueo.

Este convenio de colaboración ten por obxecto mitigar o impacto do bloqueo e a crise humanitaria sobre a vida da poboación máis vulnerable de Gaza, a través do apoio ao Programa de Axuda Alimentaria na Franxa de Gaza, coa finalidade de apoiar o incremento nutricional e de aporte calórico mediante a provisión de paquetes alimentarios.

Ano: 
2014
Instrumento de financiamento: 
Convenio Acción Humanitaria
Rexión: 
Oriente Próximo
País: 
TERRITORIOS PALESTINOS
Zona de actuación: 
Franxa de Gaza
Axentes: 
UNRWA
Código CRS: 
72040 - Axuda alimentaria de emerxencia
Obxectivos: 

Obxectivo Xeral: reducir o impacto do bloqueo sobre as familias refuxiadas máis vulnerables da Franxa de Gaza.

Obxectivo Específico: mellorar a seguridade alimentaria da poboación máis vulnerable dando acceso a alimentos de primeira necesidade con valores calóricos elevados.

Resultados e actividades: 

Resultados: as familias refuxiadas máis vulnerables da Franxa de Gaza acceden a alimentos seguros e saudables de forma regular.
Actividades:
A.1: Identificación da poboación beneficiaria.
A.2: Procedemento de licitación e adquisición de alimentos.
A.3: Entrega da axuda alimentaria ao almacén central de UNRWA.
A.4: Empaquetado de alimentos e repartición dos paquetes aos almacéns da UNRWA en Gaza.
A.5: Distribución dos paquetes alimentarios á poboación beneficiaria.
A.6: Seguimento da intervención.
 

Axudas: 

20000