Proxectos

PROXECTO ATENCIÓN SOCIOSANITARIA PARA A TERCEIRA IDADE E DE INSERCIÓN LABORAL

(OX)CREAR UN ESPACIO SOCIOSANITARIO QUE PROMOVA UNHA MELLORA NA CALIDADE DE VIDA E NA SAÚDE INTEGRAL DOS/AS ADULTOS/AS MAIORES

(OE1)BRINDAR ASISTENCIA SOCIOSANITARIA AO/Á ADULTO/A  MAIOR

(OE2)FORTALECER AS REDES SOCIAIS DOS/AS  ADULTOS/AS MAIORES

(A1) ACOMPAÑAMENTO DO CONTROL E SEGUEMENTO MÉDICO AO ADULTO MAIOR

(A2) RELEVAMENTO E DETECCIÓN DAS NECESIDADES DOS ADULTOS MAIORES

(A3) ORIENTACIÓN E ASESORAMENTO NOS RECURSOS INSTITUCIONAIS

(A4) ATENCIÓN NA DEMANDA SOCIOECONÓMICA NA SEDE

(A5) BRINDAR UN ÁMBITO DE INSERCIÓN LABORAL A TRAVÉS DO VOLUNTARIADO A FIN DE QUE ESTA ACTIVIDADE PROPORCIONE A OPORTUNIDADE DE SENTIRSE ÚTILES  E SOLIDARIOS COA COMUNIDADE. SELECCIÓN DE PERSOAL PARA OS DIFERENTES TALLERES CREATIVOS

(A6) ENTREVISTAS SOCIAIS A POSIBLES BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

(A7) CAPACITACIÓN DO VOLUNTARIADO PARA DESENVOLVERSE E AMPLIARSE DANDO A ESTE ESPACIO UN ENFOQUE DE CARÁCTER SOCIAL

BENEFICIARIOS/AS: 8.856 PERSOAS, ESPECIALMENTE ANCIÁNS EXCLUÍDOS/AS

Ano: 
2005
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior outros axentes
Rexión: 
América do Sur
País: 
ARXENTINA
Zona de actuación: 
Avellaneda
Axentes: 
CENTRO GALEGO DE XUBILADOS E PENSIONADOS DE AVELLANEDA
Axudas: 

10.715.00 €