Proxectos

PROXECTO DE APOIO A XESTIÓN E FORTALECEMENTO DAS CAPACIDADES CLÍNICAS DA MATERNIDADE DE GUET NDAR EN SAINT LOUIS (SENEGAL)

Fortalecemento das capacidades clínicas da maternidade de Guet Ndar en Saint Louis (Senegal)

Ano: 
2007
Instrumento de financiamento: 
Convenio
Rexión: 
África
País: 
SENEGAL
Zona de actuación: 
Saint Louis (rexión)
Axentes: 
FUNDACIÓN GALICIA INNOVA
Contraparte: 

Enda Graf Shanel

Código CRS: 
12110 - Política sanitaria e xestión administrativa
Obxectivos: 

Fortalecemento do sistema sanitario senegalés, mellorando a calidade dos servizos de maternidade de Guet Ndar. Tamén se pretende identificar proxectos e futuras posibilidades de cooperación na rexión. 

Resultados e actividades: 

- Diagnose da situación- Compra e subministro de materiais clínicos e medicamentos- Definición e desenvolvemento da documentación do Plan de Melloras- Implantación das melloras

Poboación beneficiaria: 

Directa: Todas as novas nais, na área de influencia da maternidade e os recén nacidos, xa que se mellorará a atención sanitaria dirixida a eles, tanto no referente á atención persoal como á medicación e recuperación. Indirecta: Verase indirectamente beneficiada toda a poboación, xa que a través da organización da área de información e educación en plainificación familiar, transmitirase boas prácticas de saúde que loiten contra a transmisión de enfermidades de nai a filla ou fillo e entre proxenitoras, reducindo así a incidencia de enfermidades de transmisión sexual como a VIH no total da poboación

Axudas: 

56439