Proxectos

PROXECTO DE COOPERACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE BASEADO NO CULTIVO ECOLÓXICO DO CACAO, COMPATIBLE COA CONSERVACIÓN DA SELVA AMAZÓNICA NO BAIXO HUALLAGA (REXIÓN DE SAN MARTÍN)

O obxectivo do proxecto é establecer unha plantación coherente de cacao ecolóxico que supoña unha alternativa ao cultivo da coca, evite as formas de agricultura agresivas ao medio, restaure a cuberta forestal, respecte os enclaves do territorio cuxos valores naturais mereza a pena preservar, respectar a conservación da biodiversidade da zona e contribuír ao desenvolvemento sostible das poboacións residentes no contorno, mediante o incremento do emprego e nivel de rendas, contribuíndo aos aspectos sociais, sanitarios e educativos das mesmas.
Período de execución: outubro – decembro 2009

Ano: 
2009
Instrumento de financiamento: 
Convenio
Rexión: 
América do Sur
País: 
PERÚ
Zona de actuación: 
San Martín (departamento)
Huallaga (provincia)
Axentes: 
FUNDACIÓN EMPRESA - UNIVERSIDADE GALEGA (FEUGA)
Contraparte: 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓNS AGRARIAS (INIA), COLEXIO DE ENXEÑEIROS DO PERÚ

Código CRS: 
31165 - Desenvolvemento agrario alternativo
41030 - Biodiversidade
Obxectivos: 

Establecer unha serie de técnicas agroforestais sostibles a través dunha experiencia piloto de produción de cacao compatible coa conservación da biodiversidade e o desenvolvemento sostible
Directrices para incrementar a calidade ambiental das zonas agroforestais sometidas a explotación sen control
Fomento do aumento do desenvolvemento socioeconómico sostible da bisbarra
Impulso á creación dunha asociación de produtores de cacao sostible do baixo Huallaga
Estudio da viabilidade para a creación dun centro de provisión de cacao no baixo Huallaga

Resultados e actividades: 

Revisión do estado da arte
Recompilación de información e sistematización da información
Recolleita, clasificación e análise da información
Revisión de visión, misión e obxectivo xeneral ata ter consenso nos grupos de traballo
Redacción de conclusións
Seguimento

Axudas: 

29000