Proxectos

PROXECTO DE FORMACIÓN E APOIO INTEGRAL DOS/AS PRODUCTORES/AS ARTESÁNS DE PRODUCTOS LÁCTEOS EN PERÚ - ARTEPERÚ 2005

(OX)FACILITAR MEDIANTE A FORMACIÓN DOS AGRICULTORES A MODERNIZACIÓN EN CONDICIÓNS HIXIO-SANITARIAS ADECUADAS Á INDUSTRIA ARTESANAL DA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS EN PERÚ MELLORANDO O NIVEL DE VIDA DE DITO COLECTIVO

(OE1)FORTALECER A LIÑA DE COLABORACIÓN EXISTENTE ENTRE OS MEMBROS DO CONSORCIO: USC, CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA, UNIVERSIDADE DE LA MOLINA E A COLABORACIÓN DE "FEPALE", PARA DAR DESTA MANEIRA CONTINUIDADE AO PROXECTO DO 2004: "PIL-PERÚ" PROFUNDIZANDO NA TRANSFERENCIA DE COÑECEMENTO CARA AOS/ÁS EXTENSIONISTAS QUE TRABALLAN NO RURAL

(OE2) MELLORAR A FORMACIÓN DOS/AS FORMADORES/AS ENTRE OS/AS CAPACITADORES/AS  NAS INDUSTRIAS LÁCTEAS DA ZONA ANDINA

(OE3) FORMACIÓN DE 15 AGRICULTORES/AS ARTESÁNS NA REXIÓN DE CUZCO EN TÉCNICAS DE FABRICACIÓN DE PRODUTOS LÁCTEOS  EN CONDICIÓNS HIXIOSANITARIAS MELLORANDO ASÍ A SALUBRIDADE DOS PROXECTOS E O SEU NIVEL DE INGRESOS

(OE4) ORGANIZAR UNHA AXEITADA ORGANIZACIÓN DO PROXECTO

(A1) POSTA EN MARCHA DO SISTEMA DE COMUNICACIÓN POR VIDEOCONFERENCIA PARA O PROXECTO

(A2) ANÁLISE DAS NECESIDADES DE MATERIAL E INSTALACIÓNS E ACTUALIZACIÓN DALGÚNS EQUIPOS DA PLANTA PILOTO DE INDUSTRIAS LÁCTEAS DA UNIVERSIDADE DE LA MOLINA PARA O SEU EMPREGO EN ACCIÓNS DE FORMACIÓN DE FORMADORES

(A3) CURSO DE FORMACIÓN DE FORMADORES

(A4) FORMACIÓN PRÁCTICA PRESENCIAL DOS FORMADORES

(A5) DESEÑO DUNHA MICROINSTALACIÓN PILOTO APLICABLE Á FORMACIÓN NO CAMPO CON ARTESÁNS

(A6) REALIZACIÓN DUN CURSO PARA ARTESÁNS DA ZONA DE CUZCO QUE INCLÚA A ARTESÁNS DA ZONA DE APURIMAC

(A7) DISEMINACIÓN DE RESULTADOS E PROMOCIÓN DO PROXECTO

(A8) COORDINACIÓN E XESTIÓN DO PROXECTO

BENEFICIARIOS/AS: ARTESÁNS DO QUEIXO E DOUTROS DERIVADOS LÁCTEOS

Ano: 
2005
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior outros axentes
Rexión: 
América do Sur
País: 
PERÚ
Zona de actuación: 
Lima metropolitana
Cuzco (departamento)
Axentes: 
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Código CRS: 
31120 - Desenvolvemento agrario
Axudas: 

112.189.00 €