Proxectos

PROXECTO INTEGRAL DE SANEAMENTO BÁSICO NAS COMUNIDADES DE CHAMPERICO E RETALHULEU. FASE II.

Contribuír a que tres comunidades do municipio de Champerico accedan a condicións de vida digna, a través da mellora da infraestrutura hixiénico –sanitaria, sustentada na promoción da equidade, o respecto aos dereitos humanos e a protección do medio.

Ano: 
2009
Instrumento de financiamento: 
Convenio
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
GUATEMALA
Zona de actuación: 
Retalhuleu (departamento)
Champerico (municipio)
Axentes: 
SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL GALICIA
Contraparte: 

Asociación Pro Agua del Pueblo- ADP

Código CRS: 
120 - Saúde
150 - Goberno e sociedade civil
140 - Abastecemento de auga e saneamento
Obxectivos: 

Fortalecer a capacidade de 3 comunidades do municipio de Champerico para asumir unha axeitada xestión do recurso hídrico e o adecuado manexo de excretas e augas residuais, todo iso para mellorar de forma sostible as condicións hixiénico- sanitarias de 606 familias que as habitan

Resultados e actividades: 
 • Visitar comunidades.
 • Realizar firma de convenio en comunidades. 
 • Cotizar, adquirir e trasladar insumos para o tratamento da auga en La Esperanza, El Palmo e San Miguel Las Pilas. 
 • Capacitar aos beneficiarios sobre potabilización da auga. 
 • Realizar análise da auga. 
 • Inspeccionar os terreos onde se construirán os sistemas de drenaxe. 
 • Cotizar, adquirir e trasladar materiais para a construción dos sistemas de drenaxe nas comunidades La Esperanza, San Miguel Las Pilas e El Palmo.
 • Construír os sistemas de drenaxe nas 3 comunidades. 
 • Realizar supervisións técnicas dos sistemas de drenaxe nas 3 comunidades.
 • Avaliar sistemas de drenaxe. 
 • Realizar convocatoria nas comunidades. 
 • Seleccionar persoas candidatas en La Esperanza, El Palmo e San Miguel Las Pilas, en coordinación cos comités comunitarios. 
 • Preparar material didáctico para os diferentes temas de capacitación baixo a supervisión da coordinación do departamento de educación de ADP.
 • Organización dos diferentes talleres.
 • Elaborar plan de capacitacións.
 • Realizar talleres a fontaneiros/as e aplicar coñecementos adquiridos.
 • Capacitar orientadores/as locais en saúde e aplicar coñecementos adquiridos.
 • Realizar talleres a comités comunitarios e aplicar coñecementos adquiridos.
 • Realizar talleres a beneficiarios/as e aplicar coñecementos adquiridos.
 • Realizar supervisións sociais.
 • Realizar reunións comunidades -municipalidade de Champerico.
 • Capacitar a líderes homes e mulleres.
 • Realizar foros comunitarios en La Esperanza, El Palmo e San Miguel Las Pilas.
Poboación beneficiaria: 

DIrecta: 1.959 persoas.
Indirecta: A poboación do municipio no seu conxunto, 25.280 habitantes.

Axudas: 

339555