Proxectos

PROXECTO SEMENTE

(OE1) AUMENTO DOS MEDIOS LOXÍSTICOS E MATERIAIS DA ENTIDADE

(OE2) MELLORA DA CALIDADE DOS TRABALLOS REALIZADOS

(0E3) EXECUCIÓN DUN MAIOR NÚMERO DE PROXECTOS E ACTIVIDADES

Ano: 
2004
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Consolidación e fortalecemento de ONGD
Rexión: 
Europa
País: 
ESPAÑA
Zona de actuación: 
Galicia
Axentes: 
ACCIÓN SOCIAL NÉBOA
Axudas: 

12.000.00 €