Proxectos

Proxecto Te Chwinqlal (para a vida) para a garantía das condicións esenciais de gobernanza, planificación territorial e resiliencia da Comunidade Mam Cajolá, formada por 267 familias indíxenas, na súa maioría mulleres nais solteiras e viúvas, recentemente recolocadas no municipio de Champerico, Retalhuleu, Guatemala

O presente proxecto expón unha proposta na que o seu obxectivo xeral alíñase co obxectivo 11 dos ODS: Contribuír a que os asentamentos humanos sexan inclusivos, seguros, resilientes e sustentables no municipio de Champerico, Retalhuleu, Guatemala, con especial énfase aos asentamentos con maioría de mulleres nai solteiras e viúvas.

Tras un longo proceso de xestión que durou oito anos, 267 familias indíxenas da etnia mam, en condicións de alta vulnerabilidade lograron, en decembro de 2019, un crédito do Fondo de Terras para a compra da Finca Cuchumatanes, no municipio de Champerico, en Guatemala, nacendo deste xeito, a principios do ano 2020, a Comunidade Mam Cajolá. Actualmente, estas 267 familias, procedentes na súa maioría do altiplano guatemalteco (Quetzaltenango) están no proceso de recolocación e asentamento na Finca Cuchumatanes. O problema radica en que a área non está rexistrada como lugar poboado, sen planificación, servizos básicos ou infraestruturas e cunhas estruturas organizativas internas aínda incipientes; aspectos que constitúen as principais características que definen un asentamento humano precario.

 Por iso, o proxecto busca reverter esta situación de precariedade habitacional para garantir as condicións esenciais de gobernanza, planificación territorial e resiliencia, con perspectiva de xénero, pertinencia cultural e medioambiente, da Comunidade Mam Cajolá.

Ano: 
2020
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior ONGD
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
GUATEMALA
Zona de actuación: 
Champerico (municipio)
Retalhuleu (departamento)
Axentes: 
ARQUITECTOS SEN FRONTEIRAS
Contraparte: 

Asociación Indígena Pro-Desarrollo Integral (ASIAPRODI)

Código CRS: 
12261 - Educación sanitaria
15150 - A participación democrática e a sociedade civil
16050 - Axuda multisectorial para servizos sociais básicos
43030 - Desenvolvemento e xestión urbanos
43040 - Desenvolvemento rural
Obxectivos: 

Principal: Contribuír a que os asentamentos humanos sexan inclusivos, seguros, resilientes e sustentables no municipio de Champerico, Retalhuleu, Guatemala, con especial énfase aos asentamentos con maioría de mulleres nai solteiras e viúvas.

Específicos: Garantidas as condicións esenciais de gobernanza, planificación territorial e resiliencia, con perspectiva de xénero, pertinencia cultural e medioambiente, da Comunidade Mam Cajolá, formada por 267 familias indíxenas, na súa maioría mulleres nais solteiras e viúvas, recentemente recolocadas no municipio de Champerico, Retalhuleu, Guatemala. 

Resultados e actividades: 

RE 1.1: Estruturas de goberno comunitarias acompañadas e asesoradas en aspectos esenciais de gobernanza, resiliencia, planificación territorial, xestión de servizos básicos e demanda de dereitos esenciais.

 • A 1.1.1: Acompañamento e asesoría en materia de organización e fortalecemento comunitario.
 • A 1.1.2: Acompañamento e asesoría no proceso de planificación territorial da comunidade.
 • A 1.1.3: Acompañamento e asesoría na identificación e xestión dos riscos da comunidade.
 • A 1.1.4: Acompañamento e asesoría na xestión dos servizos básicos elementais: acceso a auga e enerxía eléctrica, e garantir o acceso á educación e atención sanitaria.
 • A 1.1.5: Acompañamento no proceso de auditoría social do cumprimento dos compromisos do Fondo de terras.

RE 1.2: Planificado o hábitat domiciliar das 267 familias que compoñen a Comunidade Mam Cajolá baixo criterios de resiliencia, saúde, medio ambiente e pertinencia cultural e de xénero.

 • A 1.2.1: Tarefas de recompilación de información técnica para a planificación dos lotes.
 • A 1.2.2: Taller de planificación participativa do lote domiciliar.
 • A 1.2.3: Síntese das propostas de planificación domiciliar de cada tipoloxía de lote.

RE 1.3: A comunidade Mam Cajolá dispón dun albergue comunitario para a protección fronte a desastres e emerxencias.

 • A 1.3.1: Elaboración do proxecto de execución do albergue.
 • A 1.3.2: Xestións preliminares para a construción do albergue.
 • A 1.3.3: Execución e xestión da obra.
 • A 1.3.4: Formación sobre mantemento da construción.
 • A 1.3.5: Formación sobre xestión e uso das instalacións en caso de desastre con enfoque diferencial de xénero. 
 • A 1.3.6: Entrega e inauguración da obra.

RE 1.4: Xestionado, sistematizado, avaliado e difundido adecuadamente e baixo criterios de transparencia, tanto o proxecto, como o coñecemento xerado no mesmo.

 • A 1.4.1: Actividades de coordinación xeral e seguimento.
 • A 1.4.2: Accións de medición de avances do proxecto: liña de base e medición final da situación da comunidade.
 • A 1.4.3: Avaliación final do proxecto con enfoque de xénero.
 • A 1.4.4: Taller de sistematización final da experiencia.
 • A 1.4.5: Auditoría externa do proxecto.
 • A 1.4.6: Actividades de difusión do proxecto.
Poboación beneficiaria: 

Directa: A poboación beneficiaria directa é un total de 762 persoas (436 mulleres e 326 homes).

Indirecta: A poboación beneficiaria indirecta é un total de 7843 persoas (4.015 mulleres e 3.828 homes).

Avaliación: 
prevista
Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia: 174.950,00 € (2020: 69.980,00 €; 2021: 104.970,00 €)