Proxectos

REACTIVACIÓN DA COLABORACIÓN EN CIENCIA E TECNOLOXÍA ENTRE GALICIA E A REPÚBLICA DOMINICANA: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMENTO PARA O FORTALECEMENTO DA SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA E TECNOLOXÍA E O DESENVOLVEMENTO DA SÚA POLÍTICA DE I+D+i

O proxecto REACYT enfoca a cooperación para o desenvolvemento promovida pola Xunta de Galicia desde o punto de vista da mellora da política de innovación do Goberno da República Dominicana. Expón o deseño de novas accións de apoio á Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SEESCyT), sobre a base da detección das demandas existentes en Ciencia e Tecnoloxía, co fin de actuar da forma máis próxima ás necesidades dominicanas.
Período de execución: xullo – decembro 2009

Ano: 
2009
Instrumento de financiamento: 
Convenio
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
REPÚBLICA DOMINICANA
Zona de actuación: 
Sen especificar
Axentes: 
FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Contraparte: 

SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (SEESCyT)
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)

Código CRS: 
11110 - Política educativa e xestión administrativa
Obxectivos: 

Retomar a liña de cooperación galego-dominicana en Ciencia e Tecnoloxía e determinar a evolución das accións de política científica e tecnolóxica durante o período 2006-2009, con deseño de novas accións de cooperación coa Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SEESCyT) nesta materia fundamental para o desenvolvemento da República Dominicana

Resultados e actividades: 

Recollida e elaboración de documentación sobre publicacións e normativas relacionadas coa Ciencia e Tecnoloxía na República Dominicana no período 2006-2009.
Reunións de traballo con axentes crave da Ciencia e Tecnoloxía dominicanas para determinar os logros alcanzados en Ciencia e Tecnoloxía o período 2006-2009.
Reunións de traballo con responsables políticos da Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SEESCyT) para determinar as previsións de actuación política en materia de Ciencia e Tecnoloxía no período (2010-2012).
Deseño de nova planificación de accións de cooperación de Ciencia e Tecnoloxía de Galicia con República Dominicana.
Celebración dun Seminario sobre indicadores de Ciencia e Tecnoloxía en América Central e Caribe.
Celebración dunha Xornada sobre cooperación internacional en materia de Ciencia e Tecnoloxía.

Poboación beneficiaria: 

Directa: o conxunto das institucións que operan no sistema de innovación: a universidade, a empresa, a administración pública

Axudas: 

61900