Proxectos

Reactivación da protección civil saharauí

Esta proposta ten como obxectivo continuar o proxecto xa iniciado no 2018 e interrompido por mor da COVID-19. Este proxecto está centrado nos parques de bombeiros de Rabuni e Smara (construídos na anterior fase) co obxectivo de mellorar a súa capacidade de resposta nos campamentos saharauís ante crises de emerxencias.

Ano: 
2023
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Microproxectos
Rexión: 
Oriente Próximo
País: 
TERRITORIOS SAHARAUÍS
Zona de actuación: 
Tindouf
Axentes: 
ASOCIACIÓN INTEGRAL RESCATE EMERGENCIAS – AIRE
Obxectivos: 

Xeral: Facilitar o acceso da poboación refuxiada saharauí , ao dereito á seguridade da súa persoa e a protección dos seus bens.

Específico: Incrementada a seguridade da poboación saharauí e fortalecida a súa capacidade de resposta ante situacións de crises mediante a reactivación do servizo de protección civil aharauí nos campamentos de Rabuni e Smara.

Resultados e actividades: 

RE 1.1 Persoal contratado dos parques formado en materias sanitarias, de protección civil e antiincendios.

            A.1.1.1 .Selección de persoal

            A.1.1.2. Formacions

RE 1.2. Parques de bombeiros dotados de materiais (camións, ambulancias, traxes, motobombas, extintores, etc) en bo uso para a atención en emerxencias.

            A.1.2.1: Dotación de materiais

            A.1.2.2: Reparación e mantemento dos materiais

R3. 1.3. Financiación sostible a longo prazo

            A.1.3.1: Búsqueda de financiación pública saharaui

            A.1.3.2: Desenvovemento de actividades propias

            A.1.3.3: Fortalecer a relación coas persoas socias e donantes

            A.1.3.4: Financiación de cooperación internacional

Poboación beneficiaria: 

Directa: segundo os datos oficiais publicados por Acnur, en 2018 sería de 153.700 persoas (49% mulleres e 51% homes).

Indirecta: 19.500 persoas

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia: 30.000 €