Proxectos

REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN SOBRE COOPERACIÓN AO DESENVOLVENTO EN CUBA

Formar ao estudiantado, profesorado e persoal investigador na planificación, xestión e avalación de proxectos de desenvolvemento nas materias de educación, ciencia e cultura; coñecer os principais organismos internacionais da cooperación nestas materias e saber utilizar os mecanismos concretos de cofinanciación de proxectos; e proporcionar unha visión xeral do contexto no que se sitúan as accións de cooperación ao desenvolvemento nos ámbitos de xestión de proxectos, calidade e medio ambiente e sobre cuestións de xénero.

Ano: 
2007
Instrumento de financiamento: 
Convenio
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
CUBA
Zona de actuación: 
Santiago de Cuba (provincia)
Ciudad de la Habana (provincia)
Axentes: 
UNIVERSIDADE DE VIGO
UNIVERSIDADE DA CORUÑA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Contraparte: 

Universidades de Oriente e Habana

Código CRS: 
99820 - Sensibilización sobre os problemas relacionados co desenvolvemento
Obxectivos: 

- Apoiar o desenvolvemento de novas capacidades de xestión por parte dos actores das mencionadas universidades cubanas, a través de accións de formación e/ou actualización
- Promover e impulsar o traballo entre os distintos actores da cooperación internacional da rexión
- Desenvolver materiais, ferramentas metodolóxicas e servizos sobre cooperación internacional

Resultados e actividades: 

- Dous cursos sobre xestión da cooperación internacional cunha duración dunhas 50 horas cada un deles
- Dous cusos sobre calidade e medio ambiente cunha duración dunhas 50 horas cada un deles
- Dous cursos sobre xénero e desenvolvemento cunha duración dunhas 50 horas cada un deles

Poboación beneficiaria: 

Estudiantado, profesorado e persoal investigador as Universidades de Oriente e da Habana, así como tamén profesionais e axentes técnicos

Axudas: 

150000