Proxectos

REDE LATINOAMERICANA DE CAPACITACIÓN LEITEIRA

Contribuir ao desenvolvemento da industria láctea latinoamericana e ao consecuente fotalecemento do sector mediante a capacitación dos seus recursos humanos

Ano: 
2007
Instrumento de financiamento: 
Convenio
Rexión: 
América do Sur
País: 
Sen especificar
Zona de actuación: 
Sen especificar
Axentes: 
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Contraparte: 

FEDERACIÓN PANAMERICANA DE LECHERÍA

Código CRS: 
32120 - Desenvolvemento industrial
Obxectivos: 

- Crear e consolidar unha Rede de formadoras e formadores de centros de formación lácteos, que xestione programas de capacitación adaptados ás diversas realidades da rexión, en base á demanda relevada
- Desenvolver un Programa Anual de capacitación (on-line/semipresenciais/presencia) que colaboren na modernización e consolidación das industrias lácteas en América Latina, preferentemente PEMES
- Xestionar e difundir correctamente o proxecto e os seus resultados en Galicia e toda Latinoamérica

Resultados e actividades: 

- Establecer a estrutura de RedLeche e o comité técnico
- Curso presencial de actualización docente a persoal xestor de formación e líderes de entidades de capacitación láctea
- Elaborar o plan de difusión

Poboación beneficiaria: 

Directa: 675 Participantes de accións de capacitación (on-lin, presenciais ou mixtas). 150 formadoras e formadores da rede específica láctea. 8.000 usuarias e usuarios de servizos e de información da Rede
Indirecta: Produtoras e produtores leiteiros, estudiantado, operarias e operarios das industrias lácteas, proveedoras e proveedores, dirixentes de organizacións lácteas

Axudas: 

167874,45