Proxectos

Reforzar o sistema público de saúde hondureño a través da mellora da atención primaria en saúde incorporando o enfoque de xénero, en 10 comunidades rurais do Municipio de San Lorenzo, Departamento de Valle, Honduras.

A intervención execútase en 10 comunidades rurais do Municipio de San Lorenzo, en Honduras, e presenta como obxectivo específico o “reforzar o sistema público de saúde hondureño, a través da mellora da atención primaria en saúde incorporando o enfoque de xénero”, en directa liña cos ODS 3 e 5. Para iso, propón tres liñas de acción complementarias entre si:

 1. Mellora da infraestrutura e o equipamento sanitario da Unidade de Atención Primaria-UAPS- A Criba.

 2. Xerar espazos de participación e fortalecemento comunitario a través da creación dun Comité de Apoio ao Centro de Saúde, para aumentar o coñecemento e a promoción de novos hábitos, contornas e estilos de vida saudables, con enfoque de dereitos e igualdade de xénero.

3. E, deseñar e implementar un Plan de formación, prevención e atención especializada en saúde con enfoque de xénero e de dereitos para a poboación en colaboración coas entidades responsables públicas pertinentes.

Grazas á intervención proposta, o Sistema Público de Saúde Hondureño contará, no municipio San Lorenzo, cos recursos humanos, a capacitación e o equipamento necesario para realizar unha atención sanitaria de maior calidade.

 

Ano: 
2023
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior ONGD
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
HONDURAS
Zona de actuación: 
San Lorenzo (municipio)
Axentes: 
FUNDACIÓN HUMANITARIA DOS ROTARIOS ESPAÑOIS
Contraparte: 

Fundación Para El Desarrollo De La Zona Sur (FUNDESUR)

Código CRS: 
12220 - Atención sanitaria básica
12261 - Educación sanitaria
12281 - Formación persoal sanitario
13081 - Formación de persoal para poboación e saúde reprodutiva
Obxectivos: 

Xeral: Mellorar a calidade de vida da poboación rural da Rexión Sanitaria nº 17 (Valle) a través da ampliación da cobertura do dereito á saúde en condicións de calidade e equidade.

Específico: Reforzar o sistema público de saúde hondureño a través da mellora da atención primaria en saúde incorporando o enfoque de xénero, en 10 comunidades rurais do Municipio de San Lorenzo, Departamento de Valle, Honduras.

Resultados e actividades: 

RE 1.1 Ampliada a cobertura sanitaria en (10) comunidades do municipio de San Lorenzo, departamento de Valle mediante a mellora da infraestrutura e o equipamento sanitario da UAPS A Criba.

A.1.1.1 Licitar, contratar e executar de obra de construción de infraestrutura da UAPS A Criba que permita mellorar a calidade (e capacidade) da atención médica ofrecida á poboación das comunidades de San Lorenzo.

A.1.1.2 Adquirir medicamentos, materiais, subministracións e equipos médicos e de odontoloxía deseñados para reforzar a atención primaria en saúde (detección temperá, atención e tratamento).

A.1.1.3 Elaboración e implementación dun "Plan de Uso, Xestión e Mantemento dos equipos médicos.

A.1.1.4 Reforzar o equipo sanitario da UAPS A Criba con 1 persoal de enfermería (baixo convenio coa Rexión Sanitaria Non. 17).

RE 1.2 Aumentado o coñecemento e a promoción de novos hábitos, contornas e estilos de vida saudables, con enfoque de dereitos e igualdade de xénero na poboación de 10 comunidades rurais de San Lorenzo, Valle.

A.1.2.1 Crear e fortalecer un Comité de Apoio Sanitario ao Centro de Saúde con representantes de cada unha das 10 comunidades da Criba e con representación de "Mujeres do Futuro" para servir de ligazón comunitaria e xerar boas prácticas en saúde.

A.1.2.2 Visitar de maneira bimensual de persoal sanitario da UAPS A Criba (médico e/o enfermeira) a cada unha das 10 comunidades de San Lorenzo para realizar seguimento médico e sensibilización sanitario.

A.1.2.3 Fortalecer ao Comité de Apoio ao Centro- CAS-de Saúde de con 1 Xornada de capacitación mensual (2 horas prácticas) sobre hábitos saudables con enfoque de dereitos e igualdade de xénero impartida polo Técnico de Saúde Ambiental (TSA) da UAPS a Criba.

A.1.2.4 Organizar e acompañar, por parte do Comité de Apoio ao Centro de Saúde, unha xornada bimensual de recuperación de espazos comunitarios saudables, coa implicación de toda a comunidade.

RE 1.3 Deseñado e Implementado un Plan de formación, prevención e atención especializada en saúde con enfoque de xénero e de dereitos para a poboación do departamento de Valle en colaboración coas entidades responsables públicas (locais e rexionais) pertinentes.

A.1.3.1 Definir e executar un Plan sobre Formación, Prevención e Atención especializada en saúde con enfoque de xénero promovido por FUNDESUR e apoiado pola SESAL (rexional sanitaria 17).

A.1.3.2 Realizar Formación médica especializada a 45 médicos, 6 do departamento de Choluteca e 39 do departamento de Valle formados en prevención e tratamento de enfermidades crónicas.

Poboación beneficiaria: 

Directa: 3.838 (2.143 homes; 1.195 mulleres; 300 nenos; 200 nenas)

Indirecta: 41.296 (19.083 homes; 20.000 mulleres; 900 nenos; 1.313 nenas)

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia: 182.171,35€ (72.868,54€ en 2023 e 109.302,81€ en 2024)