Proxectos
08/11/2017

“Repensando o dereito á saúde dende o cine, a fotografía e o teatro social. Sensibilización do estudantado universitario galego en materia de DD.HH., acceso á saúde e equidade de xénero”

A presente proposta trata de dar resposta á necesidade de fortalecer as competencias e capacidades do persoal sanitario e farmacéutico (profesionais e persoas expertas) en materia de dereito á saúde e acceso a medicamentos esenciais. Abordamos así a ausencia de experiencias e capacidades na comunidade da Universidade de Santiago de Compostela no marco de Dereitos Humanos, acceso á saúde e equidade de xénero, a través dun proceso de sensibilización, formación e comunicación baseado en metodoloxías artísticas, participativas e creativas no marco do Aprendizaxe-Servizo Solidario (ApS).

Ano: 
2017
Rexión: 
Europa
País: 
ESPAÑA
Zona de actuación: 
Galicia
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Educación para o desenvolvemento
Axentes: 
FARMACEUTICOS MUNDI
Código CRS: 
99820 - Educación para o desenvolvemento
Obxectivos: 

Obxectivo xeral:  Contribuír á construción dunha cidadanía galega comprometida e implicada en materia de dereito á saúde e equidade de xénero para promover o cumprimento dos Dereitos Humanos.

Obxectivo específico: Formada e sensibilizada a comunidade universitaria galega das ramas social e sanitaria sobre a influencia dos condicionantes de xénero no cumprimento do dereito á saúde favorecendo a xeración dun efecto multiplicador entre a cidadanía.

Resultados e actividades: 

Resultado 1.1: Sensibilizado o estudantado e profesorado universitario galego da rama social e sanitaria en materia de equidade de xénero e dereito á saúde mediante metodoloxías baseadas en disciplinas artísticas e el aprendizaxe-servizo colectivo.

A1.1.1: Organización e realización de unhas xornadas participativas en materia de DDHH, acceso á saúde e equidade de xénero vinculadas a metodoloxías creativas vinculadas a disciplinas artísticas (cine, fotografía, teatro social).

A1.1.2: Organización e realización dun ciclo de cine e sensibilización.

A1.1.3: Exposición da Mostra  "Xénero e Saúde. Equidade e dereito" durante a realización da xornada de fotografía

Resultado 1.2: Desenvolvidos e impulsados espazos de reflexión e participación do estudantado  universitario das ramas social e sanitaria de Galicia en materia de DD.HH, dereito á  saúde e  equidade de xénero.

A1.2.1: Formación dun grupo de voluntariado a partir das xornadas contempladas e realización de reunións organizativas

A1.2.2: Organización e realización da última sesión do ciclo de cine e sensibilización organizada polo grupo de voluntariado

A1.2.3: Organización, realización  e exposición dunha nova mostra fotográfica e de material didáctico (libro-dossier) elaborado polo público participante.

Resultado 1.3: Sensibilizada a cidadanía galega en xeral mediante a comunicación e difusión de mensaxes en materia de promoción da equidade de xénero e respecto ao dereito á saúde.

A1.3.1: Adaptación dixital dos materiais elaborados (libro-dossier) polo público participante na web da entidade

A1.3.2: Campaña de difusión nas facultades de rama sanitaria e social de Santiago de Compostela sobre as actividades e resultados do proxecto

A1.3.3: Campaña en medios de comunicación e redes sociais entre a cidadanía galega das actividades e resultados do  proxecto.

Poboación beneficiaria: 

Directa: O total da poboación directa beneficiaria son 545 persoas (343 mulleres e 202 homes) pertencentes a graos académicos de disciplinas sanitarias e ramas sociais como: Farmacia, Medicina, Enfermería, Educación Social, Ciencias Políticas e Dereito.

Indirecta: Unhas 1.635 persoas, das cales 1.029 son mulleres e 606 homes.

Axudas: 

34.995,00 €; 13.998,00 € (2017) e 20.995,00 € (2018)