Proxectos

Restauración das lagoas de inverno como modo de vida das poboacións pesqueiras de Namasigüe e O Triunfo. Fase 1.

O proxecto consiste na recuperación da lagoa da Berbería, como primeira fase do programa de restauración do sistema lagunar da Berbería – Quebrachal / Montecristo – Guapinol. Neste sistema de lagoa, situado en Honduras, a presión durante máis de 40 anos pola industria camaroneira, foi minguando a superficie do sistema da lagoa e por tanto quitando os medios de vida ás poboacións costeiras dos municipios do Triunfo e Namasigüe. Ademais destas ocupacións (legais e ilegais), puxéronse barreiras para a circulación da auga, o que agravou un proceso de hipereutrofización (exceso de acumulación de materia orgánica). Preténdese co proxecto recuperar as  funcións ecosistémicas destas lagoas para a xeración de vida, e con iso, a capacidade de pesca, o cal supón o medio de vida de máis de 500 pescadores/as na lagoa da Berbería, e máis de 1000 familias no conxunto da lagoa, pertencentes a 23 comunidades próximas.

Ano: 
2023
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior ONGD
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
HONDURAS
Zona de actuación: 
El Triunfo (municipio)
Namasigue (municipio)
Axentes: 
ENXEÑERÍA SEN FRONTEIRAS-GALICIA
Contraparte: 

Comité para a Defensa e Desenvolvemento da Flora e Fauna do Golfo de Fonseca (CODDEFFAGOLF)

Código CRS: 
31310 - Política pesqueira e xestión administrativa
31320 - Desenvolvemento pesqueiro
41010 - Política medioambiental e xestión administrativa
41030 - Biodiversidade
41040 - Protección do patrimonio
Obxectivos: 

Xeral: Contribuír ao desenvolvemento económico sostible.

Específico: Restaurar o complexo da lagoa de inverno como medio de vida das comunidades pesqueiras de Namasigüe e O Triunfo.

Resultados e actividades: 

RE 1.1 Posta en marcha o proceso de recuperación do ecosistema de lagoas de inverno que conforma o medio de vida de poboacións pesqueiras.

A.1.1.1 Restauración e mantemento de espazos do sistema de lagoas de inverno.

A.1.1.2 Desenvolvemento dun sistema de información e xestión do coñecemento da situación ambiental do ecosistema da lagoa.

A.1.1.3 Accións comunitarias de arte social para a educación e adopción de comportamentos.  

RE 1.2 Mellorados o acceso a recursos económicos e condicións de vida das poboacións pesqueiras en lagoas de inverno.

A.1.2.1 Apoiar as capacidades para o desenvolvemento de diversas formas de negocio. 

A.1.2.2 Fortalecemento e/o creación e posta en marcha de sistemas locais para a asistencia financeira.

A.1.2.3 Apoio a emprendementos estratéxicos relacionados coa pesca artesanal e o medio ambiente.

RE 1.3 Mellorada a gobernanza territorial sobre os dereitos de uso e xestión do complexo da lagoa.

            A.1.3.1 Formación política para a  defensa do territorio e protección do medio ambiente.

            A.1.3.2 Diálogo e apoio do activismo social para a defensa do territorio.

            A.1.3.3 Fortalecemento de capacidades a institucións titulares de obrigacións e responsabilidades sobre a xestión do sistema da lagoa de inverno.

Poboación beneficiaria: 

Directa:  1.171 (97 homes; 173 mulleres; 72 mozos; 428 nenos; 401 nenas)

Indirecta:  3.384 (730 homes; 93 mulleres; 92 mozos; 1.110 nenos; 1.359 nenas)

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia: 185.000,00€ (74.000€ en 2023 e 111.000€ en 2024)