Proxectos

Rompendo barreiras. Mellorar o acceso aos servizos de saúde sexual e reprodutivos integrais e inclusivos, para mozos e adolescentes chiquitanos, mediante o fortalecemento do sistema de atención primaria en 3 municipios da rede de saúde Velasco no departamento de Santa Cruz.

A situación de saúde identificada na provincia de Velasco, mostra a necesidade de intervencións en saúde sexual e reprodutiva (SSySR) con poboación nova e adolescente. Así mesmo é evidente a invisibilización das e os mozos e adolescentes con discapacidade e a consecuente violación aos seus dereitos, en especial aos sexuais e reprodutivos. Sendo indiscutible a necesidade de fortalecer actitudes e prácticas de coidado e/o protección en canto á SSySR das persoas con discapacidade. Neste marco, a necesidade de actuar sobre os devanditos grupos de poboación convértese nunha necesidade urxente, razón pola cal, a presente proposta pretende contribuír ao exercicio do dereito á saúde e á mellora do acceso a servizos de SSySR de mozos e adolescentes con discapacidade, como dereito humano fundamental, promovendo a implementación de políticas públicas inclusivas desde unha perspectiva de equidade para alcanzar a igualdade de xénero. A presente proposta expón mellorar o acceso aos servizos de saúde sexual e reprodutivos integrais e inclusivos, para mozos e adolescentes chiquitanos, mediante o fortalecemento do sistema de atención primaria en 3 municipios da Rede de Saúde Velasco.  

Ano: 
2023
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior ONGD
Rexión: 
América do Sur
País: 
BOLIVIA
Zona de actuación: 
Velasco (provincia)
Axentes: 
MÉDICOS DO MUNDO GALICIA
Contraparte: 

Gerencia de Red de Salud Velasco

Código CRS: 
12230 - Infraestrutura sanitaria básica
12281 - Formación persoal sanitario
15180 Loita contra a violencia cara a mulleres e nenas
Obxectivos: 

Xeral: Contribuír ao dereito á saúde de grupos de poboacións en situación de vulnerabilidade por medio do fortalecemento do Sistema de Saúde Público en SSySR na rede de Saúde Velasco, Santa Cruz, Bolivia.

Específico: Contribuír ao dereito á saúde de grupos de poboacións en situación de vulnerabilidade por medio do fortalecemento do Sistema de Saúde Público en SSySR na rede de Saúde Velasco, Santa Cruz, Bolivia.

Resultados e actividades: 

RE 1.1: Mozos e adolescentes do pobo indíxena chiquitano melloran a súa saúde e exercen os seus dereitos en Saúde Sexual e reprodutiva, mediante o fortalecemento do servizo público de saúde inclusivo e de calidade.

            A.1.1.1: Deseño e execución dun proceso de sensibilización, dirixido a 270 profesionais de saúde da Rede de Saúde Velasco, 225 persoa de comunidade (8 talleres, 2 conversatorios,15 reunións comunais e 2 cursos), para fomentar o acceso universal e inclusivo aos servizos de saúde e información de SSySR de calidade para mozas e adolescentes do pobo indíxena chiquitano.

            A.1.1.2: Deseño e execución da mellora da capacidade instalada dos servizos de SSySR de atención diferenciada (3 salas AIDA) con condicións para unha atención inclusiva e de calidade para mozas e adolescentes con discapacidade.

            A.1.1.3 Deseño e execución dun proceso formativo de fortalecemento de capacidades técnicas para unha atención integral inclusiva en SSySR para Mozas e Adolescentes. (1 curso e 1 seminario 60 profesionais de saúde e curso 30 estudantes da ESP).

            A.1.1.4 Realización dun proceso de fortalecemento da Rectoría da Saúde da Xerencia de Rede Velasco por medios dos Comités de Análises da Información; de supervisión das salas AIDA e de seguimento do Programa de SSySR do MS. (10 reunións, 16 supervisións a ES, 2 CAIs para 124 profesionais en saúde).

RE 1.2: Mozos e adolescentes chiquitanos, e a súa contorna social, fortalecidos nos seus dereitos en Saúde Sexual e Reprodutiva inclusiva; e sensibilizados na inclusión dos seus pares con discapacidade para a unha atención inclusiva en SS e SR.

            A.1.2.1 Deseño e execución dun proceso de sensibilización comunitaria sobre dereitos en SSySR inclusivos para mozos e adolescentes chiquitanos a través de ferramentas e metodoloxías de artes escénicas (teatro e danza).

            A.1.2.2 Deseño e execución dun proceso de sensibilización e empoderamento de titulares de responsabilidade (pais, nais, profesores, xuntas de pais e autoridades comunitarias), en SSySR para a súa exigibilidad en prol da inclusión de homes e mulleres novos e adolescentes con discapacidade, a través de 14 reunións comunais e 28 talleres de sensibilización.

RE 1.3: Deseño e execución dun proceso de sensibilización e comunicación a titulares de obrigacións e responsabilidades

            A.1.3.1 Deseño e produción de materiais de educación e comunicación inclusiva para a sensibilización da poboación, desde os enfoques transversais de xénero, DD.HH. e antropoloxía.

            A.1.3.2 Deseño, elaboración e difusión de resultados dunha investigación antropolóxica sobre brechas e barreiras no acceso á SS e SR en mozas e adolescentes con discapacidade.

            A.1.3.3 Deseño e execución dun proceso de socialización, seguimento, avaliación e rendición de contas do proxecto

Poboación beneficiaria: 

Directa: 1.532 (761 homes; 771 mulleres; 400 nenos; 369 nenas)

Indirecta: 61.779 (31.765 homes; 30.014 mulleres; 4.235 nenos; 3.814 nenas)

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia: 185.000€ (74.000€ en 2023 y 111.000€ en 2024)