Proxectos

Urxencia alimentaria nos campamentos de refuxiados saharauís a causa da COVID 19 e distribución de kits de hixiene feminina 2022

A pesares do éxito do plan de prevención do COVID-19 posto en marcha polas autoridades saharauís (baseado en medidas de restrición de mobilidade, corentena, garantía da distancia social e campañas de hixiene, esterilización e sensibilización) as actividades comerciais e económicas, e por tanto a capacidade de satisfacción das necesidades básicas da vida diaria de miles de familias nos campamentos de refuxiados, víronse paralizadas. Ademais, a provisión de alimentos de urxencia estanse esgotando debido á falta de fondos, o que motivou que as organizacións humanitarias internacionais que operan nos campamentos de refuxiados saharauís emitiran un chamamento conxunto o 19 de abril de 2020 para solicitar aos doantes que realicen contribucións e doazóns para apoiar os procedementos de prevención da COVID-19 e evitar un maior deterioro na situación humanitaria, especialmente respecto da saúde das mulleres e a situación nutricional dos nenos e nenas. Pola súa banda, a Media Lúa Vermella Saharauí (MLRS) tamén apelou aos países doantes para que acelerasen a provisión de contribucións urxentes aos refuxiados saharauís e apoiaran os esforzos levados a cabo polas axencias das Nacións Unidas e as ONG internacionais que operan nos campamentos de refuxiados saharauís, ademais de dar prioridade aos sectores que salvan vidas, especialmente o sector da seguridade alimentaria e outros sectores de gran prioridade. Este proxecto articulase como resposta a estes chamamentos, e centrarase na obtención e subministración de alimentos e produtos de hixiene feminina entre a poboación dos Campamentos de Refuxiados saharauís do suroeste de Alxeria, na zona da Hammada alxerina

Ano: 
2022
Instrumento de financiamento: 
Convenio Acción Humanitaria
Rexión: 
África
País: 
ALXERIA
Zona de actuación: 
Tindouf
Axentes: 
SOLIDARIEDADE GALEGA CO POBO SAHARAUÍ
Contraparte: 

Ministerio de Cooperación Saharauí en colaboración coa Media Lúa Vermella  Saharauí

Código CRS: 
12240 - Nutrición básica
13040 - Loita contra ETS (enfermidades de transmisión sexual), incluida SIDA
Obxectivos: 

Xeral: Contribuír á mellora das condicións de vida da poboación refuxiada saharauí. Contribuír á mellora das condicións de vida das mulleres saharauís a través da mellora da súa saúde

Específico: Mellorar as condicións de vida da poboación saharauí. Mellorar a saúde das mulleres saharauís en idade fértil a través da mellora da súa hixiene íntima

Resultados e actividades: 

RE 1.1 Mellorar a alimentación da poboación saharauí. Mellorar a hixiene e a saúde das mulleres saharauís.

            A.1.1.1. Compra de alimentos. Compra de produtos de hixiene.

            A.1.1.2 Distribución de alimentos. Elaboración dos Kits de hixiene feminina. 

            A.1.1.3 Distribución dos Kits ás mulleres

Poboación beneficiaria: 

Directa: 14.800 persoas, das cales 500 son homes, 12.000 mulleres, 1.000 nenos e 1.300 nenas (cifras totais das dúas intervencións: “Urxencia alimentaria nos Campamentos de Refuxiados Saharauís a causa do COVID-19 “ e “Distribución de Kits de Hixiene feminina”).

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia: 100.000 €