Proxectos

Urxencia alimentaria nos Campamentos de Refuxiados Saharauís a causa do COVID-19

As organizacións humanitarias internacionais que operan nos campamentos de refuxiados saharauís, especialmente ACNUR, o PMA, UNICEF e outras ONG internacionais emitiron un chamamento conxunto o 19 de abril de 2020 para solicitar aos doantes que realicen contribucións e  doazóns para apoiar os procedementos de prevención da COVID-19 e evitar unha maior deterioración na situación humanitaria, especialmente porque a taxa de anemia entre mulleres, embarazadas e nais lactantes aumentou ata superar o 73%, e respecto á porcentaxe de malnutrición entre os nenos menores de cinco anos, este aproxímase ao 25%; así como tamén se rexistra unha alta porcentaxe de persoas con diabetes e presión sanguínea arterial.

O valor das necesidades urxentes nos sectores básicos (auga e hixiene, saúde, nutrición, educación e protección) para os refuxiados saharauís en Alxeria estímase, aproximadamente, en 14 millóns de euros.

Ano: 
2020
Instrumento de financiamento: 
Convenio Acción Humanitaria
Rexión: 
África
País: 
ALXERIA
Zona de actuación: 
Tindouf
Axentes: 
SOLIDARIEDADE GALEGA CO POBO SAHARAUÍ
Contraparte: 

Ministerio de Cooperación Saharauí coa Media Luna Saharauí

Código CRS: 
72040 - Axuda alimentaria de emerxencia
Obxectivos: 

Contribuír á mellora das condicións de vida da poboación refuxiada saharauí.

Resultados e actividades: 

RE1.1: Mellorar a alimentación da poboación saharauí.

            A.1.1.1 Compra de alimentos.

            A.1.1.2 Distribución de alimentos.

Poboación beneficiaria: 

Abarcará a toda a poboación refuxiada saharauí que ascende a 173.600 persoas refuxiadas, das que se estiman 125.000 con extrema vulnerabilidade.

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia: 100.000 € (2020)