Proxectos

XANELA ABERTA AO SUR. 5ª EDICIÓN. CICLO DE EDUCACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO

(OX)ACHEGAR A REALIDADE DO SUR Á POBOACIÓN GALEGA PARA PROFUNDIZAR NAS RELACIÓNS NORTE-SUR E NO COÑECEMENTO DA SITUACIÓN ACTUAL DESTES PAÍSES ACRECENTANDO AS RELACIÓNS FRATERNAS ENTRE OS POBOS

(OE1)INFORMAAR SOBRE O ACTUAL SISTEMA DE REPARTO DE RIQUEZA NO

(A1)DIFUSIÓN E PRESENTACIÓN DO PROXECTO

(A2)XORNADA INFORMATIVA

(A3)SEMINARIO FORMATIVO

(A4)PREPARACIÓN DA VIAXE

(A5)ESTANCIA NO SUR

(A6)AVALIACIÓN DO PROXECTO E REDACCIÓN DA MEMORIA

(A7)ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN

BENEFICIARIOS/AS: PERSOAS MOZAS E ADULTAS GALEGAS DE ENTRE 15 E 65 ANOS DE IDADE E COMUNIDADE EDUCATIVA.

Ano: 
2004
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Educación para o desenvolvemento
Rexión: 
Europa
País: 
ESPAÑA
Zona de actuación: 
Galicia
Axentes: 
AMARANTE PARA O ECODESENVOLVEMENTO
Axudas: 

5.000.00 €